Loading...

Khai mạc chương trình Huấn luyện tự vệ năm 2018

Ngày đăng: 12/06/2018 - 11:06

Tham dự lễ khai mạc, về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có: đồng chí Đỗ Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Chỉ huy trưởng BCHQS; các đồng chí trong BCHQS và toàn thể các cán bộ, chiến sĩ của Trung đội tự vệ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đồng chí Trung tá Vũ Đức Thiện đại diện cho BCHQS quận Cầu Giấy tham dự lễ khai mạc.

6-11-2018 le khai mac chuong trinh huan luyen tu ve 2018 1

Toàn cảnh Lễ khai mạc chương trình Huấn luyện tự vệ năm 2018 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Quang Dũng khẳng định: “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, dân quân tự vệ được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”.

6-11-2018 le khai mac chuong trinh huan luyen tu ve 2018 2

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Chỉ huy trưởng BCHQS phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc

Trong nhiều năm qua, công tác huấn luyện dân quân tự vệ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thường xuyên được triển khai, đổi mới cho phù hợp với điều kiện, bối cảnh chính trị, trước hết là để đảm bảo an ninh đơn vị, đồng thời phối hợp với các đơn vị khác để bảo vệ an ninh khu vực.

Thay mặt lãnh đạo, Đảng ủy và BCHQS Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chí Đỗ Quang Dũng phát biểu chỉ đạo toàn Trung đội tự vệ: một là, cần đảm bảo chương trình Huấn luyện tự vệ diễn ra hiệu quả, cơ bản, thực chất, chất lượng và bám sát yêu cầu thực tiễn; hai là, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và triển khai tốt các nội dung của Luật dân quân tự vệ đến mọi cán bộ, chiến sĩ của trung đội tự vệ Nhà xuất bản, trang bị cho các đồng chí hiểu biết đầy đủ về vị trí, ý nghĩa của công tác huấn luyện tự vệ, bồi dưỡng nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quân sự quốc phòng; ba là, đối với các đồng chí trong đơn vị cần huấn luyện nghiêm túc, tăng cường kiểm tra, rút kinh nghiệm, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, hiệu quả, an toàn; bốn là, kết hợp công tác huấn luyện với đẩy mạnh công tác vận động cán bộ tích cực, tham gia xây dựng cơ quan đơn vị, tổ chức tốt lực lượng thường trực, tăng cường phòng thủ khu vực; năm là, duy trì chế độ nền nếp chính quy trong huấn luyện, làm tốt công tác tham mưu ngắn hạn cho Đảng ủy Nhà xuất bản về công tác an ninh quốc phòng.

6-11-2018 le khai mac chuong trinh huan luyen tu ve 2018 3

Sau Lễ khai mạc, Trung đội tự vệ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bắt đầu chương trình Huấn luyện tự vệ năm 2018.

Ngay sau Lễ khai mạc, chương trình Huấn luyện tự vệ năm 2018 diễn ra với các nội dung chính: trang bị cho các cán bộ, chiến sĩ những nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ; giới thiệu về tổ chức của Bộ Quốc phòng, cơ cấu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam; giới thiệu những nội dung cơ bản của Thông tư số 76/2010/TT-BQP ngày 23-6-2010 của Bộ Quốc phòng Quy định chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy quân sự và Chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ; giới thiệu kỹ thuật bắn súng AK, CKC; huấn luyện đội ngũ và xạ kích; kiểm tra bắn đạn thật tại trường bắn Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội.

Chương trình Huấn luyện tự vệ năm 2018 là cơ hội để Trung đội tự vệ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nâng cao nhận thức, trách nhiệm về quốc phòng toàn dân, trang bị những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật, chiến thuật quân sự để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Kiều Trang

Bình luận