Loading...

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 80 trang
Giá tiền: 13.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 là văn bản được nhất thể hóa giữa Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2014 (luật này đã sửa đổi, bổ sung Điều 13 và bãi bỏ khoản 3 Điều 26 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008).

  Nội dung cuốn sách Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 gồm Lệnh số 22/2008/L-CTN ngày 28-11-2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật quốc tịch Việt Nam; Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; Lệnh số 10/2014/L-CTN ngày 26-6-2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2014; Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: 45.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ