Loading...

Hỏi - đáp về Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015

Hỏi - đáp về Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015
Tác giả: Lê Thị Thanh Duyên, Nguyễn Vân Anh
Số trang: 180 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 152 câu hỏi và trả lời tìm hiểu các quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động...

  Với những cách giải đáp ngắn gọn, súc tích, dựa trên Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, cuốn sách sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc, người học nghề, tập nghề; người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động và người sử dụng lao động... nắm được những nội dung cơ bản của Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: 45.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ