Loading...

Luật phá sản

Luật phá sản
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Luat pha san 1810Tác giả: Quốc hội

    Số trang: 132 trang

    Giá tiền: 20.000đ

    Xuất bản: Quý III-2016

    Luật phá sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19-6-2014. Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

    Luật này có hiệu lực từ ngày 1-1-2015, thay thế cho Luật phá sản 2004. Theo đó, Luật phá sản 2014 gồm 14 chương, 133 điều, có nhiều nội dung mới so với Luật phá sản 2004, trong đó có ba điểm mới cơ bản: tiêu chí xác định doanh nghiệp,  hợp tác xã mất khả năng thanh toán; quy định cá nhân, doanh nghiệp được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn.


    Sản phẩm cùng loại

    Tác giả: Phạm Thị Phượng
    Giá tiền: 45.000 đ
    Tác giả:
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả:
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả:
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả:
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả:
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả:
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả:
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả:
    Giá tiền: Liên hệ