Loading...

Quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng

Quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • aquydinhphap luatSố trang: 232 trang

  Giá tiền: 39.000đ

  Xuất bản: 9-2016

  Cuốn sách gồm Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấp phép xây dựng.

  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: 45.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ