Loading...

Về phòng, chống tham nhũng

Về phòng, chống tham nhũng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ve phong chong tham nhung 1511Tác giả: Hồ Chí Minh

  Số trang: 344 trang

  Giá tiền: 87.000đ

  Xuất bản: Tháng 11-2016

  Công tác chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu là mối quan tâm lớn, thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người coi tham ô, lãng phí là tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Người chỉ rõ bản chất của tham ô: là lấy của công làm của tư, là gian lận tham lam, tham ô là trộm cướp.

  Cuốn sách Về phòng, chống tham nhũng khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của công tác phòng, chống tham nhũng. Sách do TS. Bùi Mạnh Cường và TS. Nguyễn Thị Tố Uyên sưu tầm, tuyển chọn các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tư tưởng của Người về phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

  Phần I: Giai đoạn trước ngày 2-9-1945;

  Phần II: Giai đoạn từ ngày 2-9-1945 đến tháng 9 năm 1954;

  Phần III: Giai đoạn từ tháng 10-1954 đến tháng 7-1969.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo vô cùng có giá trị trong việc phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Việt (Chủ biên)
  Giá tiền: 210.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Minh Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Thái – TS. Phạm Hồng Qúy
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ