Loading...

Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng cho đại biểu Quốc hội

Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng cho đại biểu Quốc hội
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên)
Số trang: 480 trang
Giá tiền: 115.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt cuốn sách Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Quốc hội, nhằm giúp cho đại biểu Quốc hội có thêm kiến thức chung về Quốc hội và chức năng của Quốc hội mà cả về những kỹ năng rất cần thiết đối với đại biểu Quốc hội.

  Theo quy định của Hiến pháp, đại biểu quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. Với vai trò, chức năng và thẩm quyền của đại biểu Quốc hội được tăng lên như vậy nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, một vấn đề đặt ra là các đại biểu Quốc hội cần nâng cao trình độ của mình về nhiều mặt, không chỉ những kiến thức chung về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, những kiến thức chung nhất về Quốc hội và chức năng của Quốc hội.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Đặng Đình Loan
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Cục Tuyên huấn - Báo Quân đội nhân dân
  Giá tiền: Liên hệ