Loading...

Giáo trình Triết học

Giáo trình Triết học
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Giao trinh triet hoc 2111Số trang: 228 trang

  Giá tiền: 45.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 11-2016

  Nội dung cuốn sách Giáo trình Triết học được biên soạn theo hướng cập nhật kiến thức mới, phát huy tính tích cực, chủ động, liên hệ với thực tiễn để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ không thuộc chuyên ngành triết học.

  Giáo trình gồm 4 chương:

  - Chương I: Khái quát về triết học;

  - Chương II: Triết học Mác - Lênin;

  - Chương III: Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học;

  - Chương IV: Vai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Đặng Đình Loan
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Cục Tuyên huấn - Báo Quân đội nhân dân
  Giá tiền: Liên hệ