Loading...

Báo chí Hồ Chí Minh – chuyên luận và tuyển chọn

Báo chí Hồ Chí Minh – chuyên luận và tuyển chọn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • bao chi HCM147201Tác giả: GS. Hà Minh Đức

  Số trang: 320 trang

  Giá tiền: 69.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 6-2017

  Là nhà cách mạng kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo rất nổi tiếng. Thấy rõ tầm quan trọng của báo chí, trong suốt cuộc đời mình, Người đã dành nhiều tâm huyết, nhiều thời gian cho hoạt động báo chí. Hơn một nửa thế kỷ trực tiếp tham gia và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy báo chí làm vũ khí sắc bén để tiến công kẻ thù, một phương tiện hoạt động có hiệu quả, nhanh nhạy trong quá trình vận động cách mạng.

  Báo chí của Người đã đề cập nhiều vấn đề rộng lớn của dân tộc và thời đại trên các mặt đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…; và tất cả đều nhằm mục đích giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

  Cuốn sách “Báo chí Hồ Chí Minh – Chuyên luận và tuyển chọn” do Giáo sư Hà Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, biên soạn với mục đích nghiên cứu, giới thiệu những tinh hoa trong tác phẩm báo chí Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần thiết thực vào việc làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách gồm 2 phần:

  Phần một: Chuyên luận; tác giả đã rất công phu, tập trung phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản và phong cách, ngôn từ điêu luyện, phong phú… trong báo chí Hồ Chí Minh.

  Phần hai: Tuyển chọn những bức điện, thư, lời kêu gọi, bài nói chuyện, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn và bài báo... của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ