Loading...

Gặp mặt Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 06/12/2018 - 14:12

Nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp, những mốc son quan trọng trên chặng đường lịch sử 73 năm hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, giáo dục lòng tự hào, gắn bó với nghề nghiệp, với Nhà xuất bản của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, nhất là thế hệ trẻ trong cơ quan, sáng 5-12-2018, tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức buổi Gặp mặt Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05-12-1945 - 05-12-2018).

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản; Đỗ Xuân Duy, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí và các đồng chí trong Ban Liên lạc hưu trí Nhà xuất bản; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể các cán bộ, viên chức Nhà xuất bản tại Hà Nội. Dự buổi gặp mặt còn có Thượng tá Kiều Văn Thịnh, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Bộ Tư lệnh Hải quân.

Buổi gặp mặt là dịp để ôn lại truyền thống tốt đẹp, những mốc son quan trọng trên chặng đường lịch sử 73 năm hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển và những truyền thống vẻ vang của Nhà xuất bản. Nhà xuất bản Sự thật - tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - ra đời và vinh dự được Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần giữ vững và không ngừng mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Từ khi ra đời đến nay, Nhà xuất bản đã không ngừng trưởng thành để đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Với lịch sử 73 năm phấn đấu không ngừng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tự hào đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tích cực sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản đã đổ nhiều mồ hôi, công sức trên từng trang sách để đem đến cho bạn đọc hàng vạn đầu sách, trong đó có nhiều bộ sách có giá trị, đã đi vào lịch sử nền xuất bản cách mạng Việt Nam như: C. Mác - Ph.Ăngghen toàn tập; V.I.Lênin toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử; Văn kiện Đảng toàn tập; Văn kiện Quốc hội;...;  bộ sách tiểu sử các nhà lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Cách mạng Việt Nam; bộ sách tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ; bộ Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam; Tủ sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2017)…

Đồng chí Đỗ Xuân Duy, Trưởng ban Liên lạc hưu trí phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Nhà xuất bản vừa phải khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém của mình, vừa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức mới. Yêu cầu về chất lượng sách chính trị, lý luận, pháp luật ngày càng cao. Nhà xuất bản chưa có nhiều đầu sách có giá trị, tổng kết lý luận thực tiễn, có sức thuyết phục cao, góp phần lý giải những vấn đề bức xúc đặt ra trong công cuộc đổi mới; sách đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, sách phục vụ thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào dân tộc ít người, sách viết cho cán bộ lãnh đạo, quản lý... số lượng in, phát hành còn thấp. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản còn nhiều hạn chế, bất cập, sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của một số nhà xuất bản trong lĩnh vực xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật cộng với hiện tượng vi phạm bản quyền, in lậu, trốn thuế... tràn lan chưa được ngăn chặn có hiệu quả, tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng trên thị trường xuất bản phẩm. Trước sự phát triển nhanh của công nghệ xuất bản hiện đại, số hóa, xuất bản điện tử là xu thế phát triển tất yếu của lĩnh vực xuất bản (cả trong nước và trên thế giới) trong thời kỳ của cách mạng công nghệ thông tin, internet và công nghệ 4.0 hiện nay; xuất bản truyền thống phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của xuất bản điện tử...

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Xuân Duy, Trưởng ban Liên lạc hưu trí đã gửi tặng lãnh đạo Nhà xuất bản món quà kỷ niệm

Đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản, cán bộ lãnh đạo, quản lý, viên chức chuyên môn kỹ thuật của Nhà xuất bản còn nhiều mặt hạn chế, bất cập, cần có giải pháp khắc phục, nhất là khắc phục sự hẫng hụt, bảo đảm tính kế thừa, phát triển trong đội ngũ cán bộ chuyên môn cũng như cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà xuất bản trong những năm tới.

Cũng theo đồng chí Phạm Chí Thành, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, trong thời gian tới, Nhà xuất bản cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính phù hợp với Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị thuộc Nhà xuất bản về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính…; Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, kế hoạch xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật. Tổ chức tốt việc xuất bản sách tham khảo có giá trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành. Cung cấp tài liệu chính thống của Đảng, Nhà nước nhằm định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xuất bản kịp thời những tài liệu phục vụ các sinh hoạt chính trị, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước...

Đồng chí Nguyễn Thu Hằng đại diện Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản phát biểu

Bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của thế hệ cha anh đi trước đã có những năm tháng gắn bó với Nhà xuất bản. Đồng chí Đỗ Xuân Duy, Trưởng ban Liên lạc hưu trí đã thay mặt gần 200 cán bộ hưu trí Nhà xuất bản gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Nhà xuất bản nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống. Đồng chí đã khái quát lại những thành quả mà Nhà xuất bản đã đạt được trong chặng đường 73 năm qua. Bên cạnh đó, mong muốn thế hệ trẻ của Nhà xuất bản phấn đấu để Nhà xuất bản có đại biểu đi dự Đại hội thứ 13 và có thêm nhiều đầu sách có giá trị để phục đông đảo bạn đọc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05-12-1945 - 05-12-2018)

Cũng tại buổi gặp mặt, thay mặt thế hệ cán bộ trẻ về Nhà xuất bản, đồng chí Nguyễn Thu Hằng bày tỏ niềm tự hào về nghề xuất bản, vai trò chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng, phục vụ công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước tới đông đảo các tầng lớp nhân dân của mỗi cán bộ, biên tập viên. Từ đó tích cực trau dồi tri thức, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình trong công việc; tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bình luận