Loading...

Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật

Ngày đăng: 04/09/2018 - 10:09

Ngày 31-8-2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cơ sở Đề án khoa học cấp Bộ Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật do đồng chí Nguyễn Thị Hải Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học làm Chủ nhiệm. Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu cơ sở Đề án Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các thành viên Hội đồng khoa học Nhà xuất bản; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản; Hội đồng nghiệm thu và các thành viên của Ban chủ nhiệm Đề án.

Đề án Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật được kết cấu thành 2 chương. Chương I làm rõ thực trạng hiệu quả truyền thông xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật ở Việt Nam. Chương II đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật Việt Nam.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp của Đề án.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề án có kết cấu, phương pháp nghiên cứu phù hợp. Đề án đã có được những thành công như hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật; truyền thông xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật; cơ sở đánh giá hiệu quả truyền thông. Trên cơ sở lý luận, bằng việc nghiên cứu công tác truyền thông tại một số nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật cùng một số công ty phát hành, Đề án xác định được những điểm đã làm được và chưa làm được trong triển khai hoạt động truyền thông của các nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và các công ty phát hành. Từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý để Đề án hoàn thiện và có giá trị cao hơn.

Kết thúc Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và thống nhất thông qua Đề án Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả