Trang chủ

Công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Giới thiệu công trình biên soạn "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)"

Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. 

Đọc thêm...

 

Nội dung cơ bản của Đề án

Đề án bao gồm những nội dung chính sau:

- Những điều kiện và nhân tố để hình thành nên mối quan hệ đặc biệt và liên minh chiến lược Việt-Lào

- Những quan điểm và thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam –Lào về sự liên minh, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, đối ngoại…

Đọc thêm...

 

Mục đích xây dựng Đề án Lịch sử quan hệ đặc biệt và liên minh chiến lược Việt Nam – Lào (1930-2007)

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về văn hóa và đã chung tay viết nên những trang lịch sử hào hùng của hai dân tộc. Tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai nước Việt-Lào và sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản trực tiếp gây dựng nền móng...

Đọc thêm...