Trang chủ Văn hóa, xã hội Một số vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam

Một số vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam

mot so van de

Tác giả: PGS. TS. Võ Văn Đức – TS. Đinh Ngọc Giang (Đồng chủ biên)

Số trang: 204

Giá: 36.000 đ

Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa là ưu tiên phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Tự quá trình này là hướng vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần giải quyết các tệ nạn xã hội… Tuy nhiên trên thực tế, khi tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa lại là nguyên nhân làm phát sinh, tồn đọng các vấn đề xã hội. Do đó, việc giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa là rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như từng địa phương, từng chương trình kinh tế - xã hội nói riêng.

Nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì vậy thực hiện đô thị hóa sẽ diễn ra nhanh chóng là một tất yếu khách quan. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới ra đời là một sự thành công của quá trình đô thị hóa, nhưng bên cạnh đó là quá trình một số diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi, một số người dân sẽ thiếu hoặc mất việc làm, các tệ nạn xã hội đã và sẽ nảy sinh. Hệ lụy khôn lường nếu không giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội nảy sinh. Đó sẽ là lực cản, làm chậm lại quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa. Kinh nghiệm của thế giới đã cho thấy, bất cứ quốc gia nào tự đặt cho mình mục tiêu tăng trưởng kinh tế tách rời mục tiêu phát triển xã hội thì sớm muộn quốc gia đó sẽ xảy ra sự mất cân đối nghiêm trọng và sẽ sớm rời vào tình trạng bất ổn.

Nhằm góp thêm tài liệu tham khảo tích cực giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu có cái nhìn đầy đủ và khách quan hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Một số vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát ở các tỉnh miền núi phía Bắc) do tập thể tác giả các nhà khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và một số địa phương trong cả nước biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:                               

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa

Chương II: Quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa giai đoạn hiện nay

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Lich su BAO CHI CMVN

Tác giả: PGS. TS. Đào Duy Quát (Chủ biên)

Số trang: 596

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà báo rằng: Báo chí phải phục vụ nhân dân, chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc và hòa bình thế giới. Người làm báo phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cơ quan báo chí và các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ngày 21-6-1925, báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra số đầu tiên, đánh dấu sự khởi nguồn một dòng báo chí hoàn toàn mới trong lịch sử báo chí Việt Nam: báo chí cách mạng. Được xuất bản gần như đều đặn hằng tuần, với gần 90 số báo, tờ báo đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lớn lao của mình là bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến năm 2010, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi được một chặng đường dài 85 năm với những bước phát triển rất mạnh mẽ, gắn bó chặt chẽ với lịch sử cách mạng của đất nước, của dân  tộc và đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế. Chặng đường lịch sử 85 năm ấy với những sự kiện, những dấu mốc, những thăng trầm, những giá trị, thành tựu và cả những hạn chế đã được tổng kết trong cuốn sách Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2010) do PGS. TS. Đào Duy Quát chủ biên.

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống toàn bộ chặng đường 85 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam theo trình tự thời gian, gắn với các thời kỳ lịch sử của dân tộc: 1925-1945, 1945-1954, 1954-1975, 1976-1986, 1986-2000, 2000-2010. Trong từng thời kỳ, các tác giả lại chia thành những giai đoạn nhỏ, phân tích kỹ bối cảnh, tình hình chính trị - xã hội, điều kiện lịch sử trong nước và thế giới, tương ứng là những phân tích sâu về tình hình hoạt động, những nhiệm vụ cụ thể của báo chí nước nhà, điểm ra những tờ báo chủ lực, tiêu biểu trong các giai đoạn này. Nếu như trong thời kỳ đầu của nền báo chí cách mạng (1925-1945), ngoài báo Thanh niên, có thể kể ra những tờ báo, tạp chí ghi dấu ấn đậm nét trong làng báo như: Búa Liềm, Đỏ, Tranh đấu, Dân chúng, Việt Nam độc lập, Cứu quốc, Cờ giải phóng… thì trong những thời kỳ tiếp theo, không thể không kể đến những cái tên: Sự thật, Độc lập, Lao động, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam…

Bằng văn phong chính luận, các tác giả cuốn sách đã tái hiện lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam với đầy ắp các sự kiện, con số, tư liệu lịch sử nhưng không hề khiến độc giả thấy khô khan, tẻ nhạt, nhàm chán mà ngược lại, rất lôi cuốn. Kể cả khi đánh giá tình hình chính trị, xã hội, tình hình hoạt động báo chí hay khi giới thiệu quá trình ra đời và hoạt động cũng như những đóng góp của những tờ báo, tạp chí cụ thể, các tác giả vẫn kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự khái quát, phân tích, đánh giá với những ví dụ cụ thể, sinh động.

Nếu ví cuốn sách này là một bức tranh về chủ đề lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, thì có thể nói các tác giả đã vẽ nên một bức tranh sống động, chân thực về mặt lịch sử, lôgic về mặt bố cục và được chuyển tải bởi những nét vẽ khá mềm mại, uyển chuyển.

Với gần 600 trang sách, với 7 chương khái quát quá trình phát triển báo chí cách mạng qua các thời kỳ và phần cuối cùng khép lại cuốn sách: Báo chí cách mạng Việt Nam - 85 năm nhìn lại, độc giả, đặc biệt là những người đang công tác, hoạt động trong ngành báo chí và những người quan tâm tới lĩnh vực này, sẽ cảm thấy hài lòng bởi đã được tiếp cận một công trình nghiên cứu công phu, có giá trị.


1. Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982, Tác giả: Liên hợp quốc

2. Quy định pháp luật về chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự, Tác giả: Chính phủ

3. Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội Tập 1 ( 1926 - 1945 ), Tác giả: BCHĐB Thành phố Hà Nội

4. Hỏi - đáp về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn, ThS. Nguyễn Hải Long ( Chủ biên )
 
5. Báo chí và thông tin đối ngoại
( Sách chuyên khảo dành cho học viên, nhà quản lý về báo chí, quan hệ quốc tế, PA, … )
, Tác giả: PGS.TS. Lê Thanh Bình ( Chủ biên )

6. Cẩm nang về chính sách và quản lý chương trình giảm nghèo, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
7. Động lực phát triển bền vững sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Dương

8. Chia sẻ ( Đối thoại 2 ), Tác giả:  Nhà báo Hữu Thọ

9. Công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh mìên núi phía Bắc giai đoạn hiện nay, Tác giả: Thân Minh Quế

10. Trên những chặng đường cách mạng ( Hồi ký của Thiếu tướng Ngô Văn Tảo ), Tác giả: ĐU - BCH Quân sự tỉnh Sóc Trăng

11. Quản lý đất đai ở Việt Nam 1945 – 2010, Tác giả: Tập thể TG

12. Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu ( Chương trình cơ bản ), Tác giả: TS. Phạm Văn Bốn ( Chủ biên )
13. Việt Nam - Quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển ( Sách tham khảo ), Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

14. Anh Ba Lê Duẩn trong trái tim tôi, Tác giả: Nguyễn Văn Hoành

15. 10 tôn giáo lớn trên thế giới, Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên ( Chủ biên )
16. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW -Trung ương Đoàn TNCSHCM

17. Luật khám bệnh, chữa bệnh, Tác giả: Quốc hội

18. Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực, Tác giả: Tập thể TG

19. Luật nghĩa vụ quân sự ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 1990, 1994 và 2005 ) Tác giả: Quốc hội

20. Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tác giả: TS. Mai Thị Thanh

21. Quản lý nhà nước về lao động nước ngoài chất lượng cao ở Việt Nam
( Sách chuyên khảo )
, Tác giả: PGS.TS. Phan Huy Đường( Chủ biên )
22. Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Chính phủ

23. Luật kinh doanh bất động sản, Tác giả: Quốc hội

24. Luật tổ chức Chính phủ, Tác giả: Quốc hội

25. Luật thanh niên, Tác giả: Quốc hội

26. Luật an ninh quốc gia , Tác giả: Quốc hội

27. Luật quốc tịch Việt Nam, Tác giả: Quốc hội

28. Tấm lòng Lào - Việt  ( Tiếng Lào ) , Tác giả: TS. Phạm Hồng Toàn

29. Bộ luật lao động, Tác giả: Quốc hội

30. Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập,  Tác giả: Phạm Gia Khiêm

31. Luật giá, Tác giả: Quốc hội

32. Luật biển Việt Nam, Tác giả: Quốc hội

33. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Tác giả: Quốc hội

34. Luật giám định tư pháp, Tác giả: Quốc hội

35. Luật bảo hiểm tiền gửi, Tác giả: Quốc hội

36. Luật quảng cáo, Tác giả: Quốc hội

37. Luật giáo dục đại học, Tác giả: Quốc hội

38. Luật tài nguyên nước, Tác giả: Quốc hội

39. Luật tài nguyên nước, Tác giả: Quốc hội

40. Luật xử lý vi phạm hành chính, Tác giả: Quốc hội

41. Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn, Tác giả: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

42. Tri ân nơi giữ lửa, Tác giả: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

43. Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn, Tác giả: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

44. Đồng chí Võ Chí Công - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, Tác giả: Tập thể TG

45. So sánh Bộ luật lao động năm 1994 và Bộ luật lao động năm 2012, Tác giả: ThS. Bùi Kim HiếuThS. Nguyễn Ngọc Anh Đào

46. Tư tưởng Hồ Chí Minh với lý luận và thực tiễn công tác tuyên giáo, Tác giả: TS. Đỗ Khánh Tặng

47. Quyền sử dụng đất nông nghiệp trong phát triển kinh tế ở các tỉnh Bắc Trung Bộ ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: TS. Lê Minh Tuynh

 


aTAILIEUAB

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ     

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành. Mục đích của Tài liệu là nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tài liệu gồm các bài:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta

Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bài 3: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Bài 5: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Bài 6: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Bài 7: Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội  nhập quốc tế

Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng  viên Đảng Cộng sản Việt Nam


Chinh sach xoa doi giam ngheo TT va GP

Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)

Số trang: 304

Giá tiền: 51.000đ

Cuốn sách Chính sách xóa đói, giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp là kết quả nghiên cứu của tập thể các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do PGS.TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện chủ biên.

Với 9 chương, hơn 300 trang sách, cuốn sách đã đánh giá một cách tổng quan về thực trạng đói nghèo ở Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách của Nhà nước ta về xóa đói, giảm nghèo; các chương trình xóa đói, giảm nghèo điển hình; đánh giá tổng quát việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2010; nêu ra những định hướng, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo cùng những cơ chế, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam thời gian tới.

Có thể thấy rằng, kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới (1986) đến nay, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và được xây dựng thành chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, nhận thức về vai trò quan trọng của xóa đói, giảm nghèo đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội đã được thay đổi căn bản ở các cấp, các ngành, nhờ vậy, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, đặc biệt là trong giai đoạn 2001-2010, như: chính sách xóa đói, giảm nghèo góp phần làm tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, làm thay đổi mức sống của người nghèo, làm tăng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước… Tuy nhiên, chính sách xóa đói, giảm nghèo vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: thành tựu chưa thực sự bền vững, chính sách còn chồng chéo, thiếu thống nhất và đồng bộ, chủ yếu thiên về lượng, chưa chú trọng đến chất lượng giảm nghèo, còn mang tính ngắn hạn…

Đây cũng chính là động lực để các tác giả thực hiện cuốn sách này, với mục đích rút ra những bài học, bổ sung luận cứ cho công tác hoạch định chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian tới. Với sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết của các tác giả, cuốn sách là một công trình khoa học có giá trị tham khảo tốt cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách xóa đói, giảm nghèo ở nước ta.

Giao Linh


mot-so-van-deTác giả: PGS, TS. Tô Huy Rứa

 Số trang: 704 trang

Công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng là những công tác trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tới sự thành bại của sự nghiệp cách mạng, chiều hướng phát triển của xã hội và tương lai của cả dân tộc. Trong suốt chặng đường đổi mới vừa qua, Đảng ta đã rất coi trọng công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong từng chặng đường phát triển, do vậy đã dần hình thành, phát triển và hoàn thiện lý luận đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Nhằm giúp bạn đọc có điều kiện kiện tìm hiểu và nghiên cứu về công tác lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới của PGS.TS. Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - một nhà lãnh đạo, một nhà khoa học đã nhiều năm chỉ đạo và trực tiếp làm công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng.

Cuốn sách tập hợp 70 bài viết và bài nói của tác giả được sắp xếp thành 6 phần:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận trong thời kỳ đổi mới.

Phần thứ hai: Một số vấn đề về công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của Đảng.

Phần thứ ba: Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phần thứ tư: Một số vấn đề trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Phần thứ năm: Một số vấn đề về xuất bản và báo chí.

Phần thứ sáu: Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ mới.

Nội dung cuốn sách cho thấy, trong hơn 25 năm đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có thành tựu về lý luận trong từng lĩnh vực nghiên cứu, ứng với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là đã hình thành và phát triển những nhận thức lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Công tác tư tưởng đã gắn bó và phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao.

Những thành tựu này có cơ sở vững chắc từ thực tiễn và bắt nguồn từ chính thực tiễn đổi mới. Thực tiễn đặt ra yêu cầu và đòi hỏi lý luận phải đổi mới và phát triển để tìm được câu trả lời cho những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, cung cấp cơ sở lý luận cho Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với sự phát triển của đất nước và cuộc sống của nhân dân. 

Bên cạnh việc phân tích các thành tựu đã được, một số lĩnh vực đã được làm sáng tỏ hơn về mặt lý luận, cuốn sách đã làm rõ những hạn chế và các vấn đề đặt ra của công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng hiện nay. Đó là tình trạng lạc hậu của lý luận trên một số mặt, không ít vấn đề thực tiễn đặt ra mà lý luận chưa giải quyết một cách thấu đáo. Tính chiến đấu, thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng còn một số hạn chế, thiếu sắc bén trong chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác xây dựng Đảng còn nhiều yếu kém, chậm được khắc phục. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn diễn biến phức tạp. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu, một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao,…

Cuốn sách đã chỉ ra phương hướng, các giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác lý luận, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; đồng thời, nhấn mạnh công tác lý luận, tư tưởng của Đảng phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, trước hết là nâng cao trình độ tư tưởng, lý luận trong Đảng, tạo ra sự chuyển biến nhận thức, thống nhất tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, góp phần tiếp tục bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và đưa sự nghiệp đổi mới tới thắng lợi.

Lâm Vũ


Read More

khoa-bang

Tác giả: Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

Số trang: 696

Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quôc gia IV gồm những bản khắc gỗ rất phong phú về nội dung, rất đặc sắc về phương thức chế tác, phản ánh đời sống xã hội Việt Nam dưới thời phong kiến trên các lĩnh vực: văn hóa, chính trị, quân sự, giáo dục… Đây là những tài liệu có giá trị lịch sử và văn hóa, đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Nhằm phát huy và tiếp tục quảng bá các giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Nội dung cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin quan trọng về các nhà khoa bảng các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Sơn Tây, Thái Bình và Thanh Hóa. Đây là những thông tin gốc được khắc trên Mộc bản triều Nguyễn lần đầu tiên được công bố.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: giới thiệu các nhà khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa đỗ Đại khoa. Phần này được chia làm hai nội dung: Thi Hội, giới thiệu các nhà khoa bảng thuộc 8 tỉnh (Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Sơn Tây, Thái Bình và Thanh Hóa); Thi Đình, giới thiệu các nhà khoa bảng thuộc hai tỉnh (Nam Định và Thanh Hóa).

Phần II: giới thiệu các nhà khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa đỗ Trung khoa (thi Hương) của 5 trường thi (Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Sơn Nam và Thanh Hóa).

Phần III: giới thiệu bản dập Mộc bản triều Nguyễn về các nhà khoa bảng thi đỗ Đại khoa, Trung khoa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Cuốn sách được biên soạn rất cẩn trọng và công phu, được giới thiệu đầy đủ, có hệ thống và khoa học trên cơ sở nguyên văn nội dung khắc trên Mộc bản triều Nguyễn, đồng thời tiếp thu và kế thừa có chọn lọc thành quả của những công trình trước đây, nó đã trở thành tài liệu góp phần làm hoàn thiện diện mạo tài liệu Mộc bản triều Nguyễn về các nhà khoa bảng. Cuốn sách đáp ứng tốt yêu cầu bảo tồn, nghiên cứu, khai thác và giới thiệu Di sản tư liệu thế giới.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l