Trang chủ Văn hóa, xã hội Một số vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam

Một số vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam

mot so van de

Tác giả: PGS. TS. Võ Văn Đức – TS. Đinh Ngọc Giang (Đồng chủ biên)

Số trang: 204

Giá: 36.000 đ

Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa là ưu tiên phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Tự quá trình này là hướng vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần giải quyết các tệ nạn xã hội… Tuy nhiên trên thực tế, khi tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa lại là nguyên nhân làm phát sinh, tồn đọng các vấn đề xã hội. Do đó, việc giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa là rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như từng địa phương, từng chương trình kinh tế - xã hội nói riêng.

Nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì vậy thực hiện đô thị hóa sẽ diễn ra nhanh chóng là một tất yếu khách quan. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới ra đời là một sự thành công của quá trình đô thị hóa, nhưng bên cạnh đó là quá trình một số diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi, một số người dân sẽ thiếu hoặc mất việc làm, các tệ nạn xã hội đã và sẽ nảy sinh. Hệ lụy khôn lường nếu không giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội nảy sinh. Đó sẽ là lực cản, làm chậm lại quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa. Kinh nghiệm của thế giới đã cho thấy, bất cứ quốc gia nào tự đặt cho mình mục tiêu tăng trưởng kinh tế tách rời mục tiêu phát triển xã hội thì sớm muộn quốc gia đó sẽ xảy ra sự mất cân đối nghiêm trọng và sẽ sớm rời vào tình trạng bất ổn.

Nhằm góp thêm tài liệu tham khảo tích cực giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu có cái nhìn đầy đủ và khách quan hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Một số vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát ở các tỉnh miền núi phía Bắc) do tập thể tác giả các nhà khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và một số địa phương trong cả nước biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:                               

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa

Chương II: Quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa giai đoạn hiện nay

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

 dong-chi-Le-Hong-Phong

 

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942 – 6-9-2012) của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng và Nhà nước ta tổ chức nhiều hoạt động trọng thể để tưởng niệm một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trong các hoạt động kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nghệ An được  giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học  Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Nội dung các bài viết tại cuộc Hội thảo tập trung làm rõ một số chủ đề về cuộc đời – sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong:

-          Quê hương, gia đình với việc hình thành nhà cách mạng Lê Hồng Phong.

-          Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đào tạo Lê Hồng Phong

-          Lê Hồng Phong với Quốc tế Cộng sản.

-          Lê Hồng Phong với việc tái lập cơ quan lãnh đạo của Đảng.

-          Lê Hồng Phong với công tác tổ chức – xây dựng Đảng.

-          Lê Hồng Phong với việc chỉ đạo chuyển hướng chiến lược cách mạng.

-          Lê Hồng Phong với Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

-          Lê Hồng Phong những năm tháng bị tù đày.

-          Quê hương Nghệ An với đồng chí Lê Hồng Phong.

Đồng chí Lê Hồng Phong mang sẵn trong mình lòng yêu nước, chí căm thù giặc và sớm giác ngộ rồi dấn thân vào con đường cách mạng cứu nước, cứu dân. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đào tạo, dẫn dắt, Lê Hồng Phong đã được học tập, rèn luyện rất toàn diện, bài bản cả về chính trị và quân sự, được Quốc tế Cộng sản tin cậy. Đồng chí có công lao to lớn trong việc khôi phục lại cơ quan lãnh đạo và các tổ chức cơ sở Đảng sau cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xôviết Nghệ Tĩnh.

Sau khi về nước, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng, khôi phục tổ chức Đảng, triển khai chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược khi tình hình thay đổi, đồng chí bị địch bắt, rồi đày ra Nhà tù Côn Đảo, tra tấn, hành hạ dã man cho đến lúc đồng chí hy sinh ngày 6-9-1942 khi tròn 40 tuổi.

Với 40 tuổi đời, gần 20 năm hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cùng các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ và  nhiều đồng chí cách mạng tiền bối hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta, để lại tấm gương sáng chói về đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt, thủy chung với bạn bè, đồng chí, lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng.

Nguyễn Minh Ý

 

 

dong-chi-Le-Hong-PhongKỷ niệm 110 năm ngày sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942 – 6-9-2012) của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong,...


luat-tan-so

Tác giả: Chính phủ, Quốc hội

Số trang: 248 trang

Giá tiền: 33.000đ

Luật tần số vô tuyến điện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23-11-2009; có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2010; Luật này thay thế các quy định về tần số vô tuyến điện của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10.

Để thực thi Luật có hiệu quả; giúp cho cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện đúng theo pháp luật, Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về trinh tự, thủ tục cấp giấy phép; quy chuẩn quốc gia về viễn thông… và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Nhằm cung cấp thông tin pháp luật về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật này quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ (gọi chung là quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện), quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện.

Luật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.

Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp một số văn bản pháp luật liên quan đến luật: Nghị định số 51/2011/NĐ-CP ngày 27-6-2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện; Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28-10-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện; Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT ngày 24-11-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”; Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14-4-2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông; …


dang-ky-bat-dong-san

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên)

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 35.000đ

Hiện nay, hệ thống pháp luật về đăng ký bất động sản của nước ta còn thiếu và tản mạn. Mặt khác, pháp luật chưa phân biệt đăng ký bất động sản hay đăng ký quyền đối với bất động sản nên thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc đăng ký tài sản và đăng ký giao dịch về tài sản chưa được xác định cụ thể.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ về tầm quan trọng của việc đăng ký bất động sản và thực trạng về đăng ký bất động sản ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Với lối viết rõ ràng, cách trình bày khoa học, cuốn sách đã làm rõ các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn: khái niệm, mục đích, ý nghĩa của đăng ký bất động sản, các quan niệm về bất động sản, ý nghĩa pháp lý của việc phân biệt động sản – bất động sản, về đăng ký bất động sản trong pháp luật của một số nước, thị trường bất động sản và vấn đề kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, thực trạng pháp luật về đăng ký bất động sản của Việt Nam, trong đó tác giả trình bày một cách cụ thể và rõ ràng thực trạng về quy định chung đăng ký bất động sản trong Bộ luật dân sự năm 2005, quy định về đăng ký quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010, Luật nhà ở năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; pháp luật về đăng ký giao dịch về bất động sản. Đặc biệt, trong những phần cuối, cuốn sách cũng đã trình bày các trình tự thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp các nhà hoạch địch, những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và những ai quan tâm đến vấn đề này có thể tiếp cận và tìm hiểu nhiều thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản có hiệu quả, từ đó góp phần ngăn ngừa, hạn chế những tranh chấp liên quan đến bất động sản.


An tuong van hoa dong bang NB

Tác giả: TS. Huỳnh Công Tín

Số trang: 248 trang

Giá tiền: 71.000đ

“Giữa thiên nhiên hài hòa, ứng xử điệu nghệ, người phương Nam đã tạo được dấu ấn miệt vườn của văn minh sông nước”.

Nghiên cứu đặc điểm, đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long để từ đó thấy được những tác động từ nhiều bình diện, góp phần hình thành đặc trưng: lịch sử, nếp sống, văn hóa, tư duy, v.v. trong con người Nam Bộ. Những đặc điểm nổi bật mang tính chất Nam Bộ này, cần phải được nghiên cứu trong tương quan thời gian – lịch sử và không gian – vùng đất, thì mới mong xác lập được những gì tiêu biểu, điển hình; đồng thời, mới hy vọng lý giải được cơ sở hình thành những nét riêng ấy.

Bằng những nghiên cứu công phu và tâm huyết, thông qua cuốn sách “Ấn tượng văn hóa đồng bằng Nam Bộ”, tiến sĩ Huỳnh Công Tín đã nêu bật những đặc trưng của người Nam Bộ qua lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa, phong tục, tập quán… Cuốn sách sẽ khắc họa ấn tượng khó phai trong lòng độc giả qua một số bài viết tiêu biểu như: Ấn tượng “Sông nước” qua diễn đạt người Nam Bộ; Tập tục trưng bày hoa, trái ngày Tết ở quê Nam Bộ; Tập tục qua bài vè Tết Nam Bộ; Ca dao – Dân ca An Giang; Chợ nổi ở đồng bằng; Con đường hoa kiểng Cái Mơn; Cái cười dân gian Nam Bộ và Bắc Bộ; Văn hóa Khmer Nam Bộ…


thuc-hienTác giả: TS. Huỳnh Viết Tấn

Số trang: 638 trang

Giá tiền: 105.000đ

Thuế là nguồn thu chủ yếu của các quốc gia trên thế giới hiện nay để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội. Ở nước ta, trong những năm gần đây, thực hiện các cam kết khi gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực, nhiều sắc thuế mới được ban hành hoặc sửa đổi cơ bản. Môi trường pháp lý ngày càng minh bạch và hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, hình thành các cơ chế phù hợp cho việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách Thực hiện: Hóa đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp các loại thuế khác trong kinh doanh và hoạch toán là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm công tác kế toán, tư vấn thuế cho các doanh nghiệp, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về lĩnh vực thuế.

Cuốn sách được tác giả hệ thống, biên soạn theo từng loại nghiệp vụ, đã cập nhật và bổ sung những quy phạm pháp luật mới liên quan. Trong từng vấn đề cụ thể, tác giả phân tích và chủ giải rõ các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác để có căn cứ pháp lý thực hiện.

 

 


lich-su-truong-chinh-tri


Tác giả: Trường chính trị tỉnh Sơn La

Số trang: 264 trang

Nhằm tái hiện lại truyền thống xây dựng và trưởng thành trong gần nửa thế kỷ qua, đồng thời chào mừng Đại hội lần XIII Đảng bộ tỉnh Sơn La, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp với Nhà xuất bản Chính chị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử trường chính trị Sơn La (1962-2008).

Cuốn sách giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Sơn La qua các giai đoạn cách mạng, gắn liền với lịch sử phát triển của tỉnh Sơn La từ năm 1962 đến năm 2008. Đồng thời, khẳng định sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học; quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có trình độ tương đương với quy mô của một trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân; ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giảng viên, công chức và học viên, phát huy truyền thống đoàn kết, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đổi mới công tác quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học, mở rộng quy mô, hình thức đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh vùng núi cao biên giới.

Cuốn sách được xuất bản là tài liệu thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Sơn La, đồng thời là tài liệu quan trọng để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống của Trường Chính trị tỉnh trong những năm tiếp theo.


atruyenthongly-thuyet

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Số trang: 316 trang

Giá tiền: 52.000đ

Truyền thông là hiện tượng xã hội phổ biến, ra đời, phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người, tác động và liên quan đến mọi cá nhân cũng như các nhóm và cộng đồng xã hội nói chung.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, động viên, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm xã hội, nâng cao kiến thức, nhận thức, thái độ về mọi mặt hoạt động của nhân dân. Tuy nhiên, trong khi ở các nước phương Tây, cùng với sự phát triển về lý thuyết, kỹ năng, kinh nghiệm và công nghệ truyền thông đã đến trình độ cao về mọi phương diện thì ở Việt Nam, ngay cả thuật ngữ "truyền thông" cũng chỉ mới được phổ biến khoảng hơn mười năm trở lại đây.

Trước những đòi hỏi của thực tế, đồng thời để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên các chuyên ngành báo chí - truyền thông cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản do PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng biên soạn.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội và truyền thông đại chúng... nói riêng; cũng như cung cấp một số nội dung, khái niệm, kỹ năng, tình huống, cơ chế, chức năng... của một số loại hoạt động truyền thông; chu trình, việc lập kế hoạch truyền thông, giám sát, đánh giá, phương pháp sử dụng trong giám sát, đánh giá và các hoạt động để duy trì hoạt động truyền thông.

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy hoạt động truyền thông bao gồm nhiều cấp độ, từ truyền thông nội cá nhân đến việc giao tiếp liên cá nhân. Nhưng dù ở cấp độ nào thì truyền thông cũng góp phần quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách cá nhân cũng như hình thành diện mạo văn hóa của mỗi con người và của cộng đồng, của quốc gia vì những tác động, và sức lan tỏa, sức truyền dẫn của nó tới công chúng.

Cuốn sách là sự tổng kết đúc rút từ nhiều tài liệu và kinh nghiệm của các nước. Do vậy, đây là tài liệu tham khảo giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hòa nhập với các nhóm công chúng - xã hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong những điểm yếu của sinh viên báo chí - truyền thông nói riêng và sinh viên nói chung ở nước ta hiện nay.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l