Trang chủ 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Trần Hưng Đạo – Nhà quân sự thiên tài

Trần Hưng Đạo – Nhà quân sự thiên tài

Tran-Hung-daoTác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Số trang: 448 trang

Giá tiền: 78.000đ

Năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức kỷ niệm 750 năm Thiền Trường – Nam Định (1262-2012), nơi phát tích của vương triều Trần nổi tiếng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản lần thứ ba cuốn sách Trần Hưng Đạo – Nhà quân sự thiên tài do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam biên soạn.

Cuốn sách giúp chúng ta hiểu sâu thêm về thời kỳ lịch sử mà hào khí Đông A thời nhà Trần mãi còn lưu truyền tới ngày nay. Trong hào khí Đông A của buổi phục hưng, nước Đại Việt nhỏ bé chỉ chừng năm triệu dân đã đương đầu thắng lợi trước những cuộc xâm lăng quy mô lớn của đế chế Nguyên – Mông đến từ phương Bắc, lập nên những chiến công hiển hách, giữ vững nền độc lập dân tộc. Nếu như Lý Thường Kiệt là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Tống kiên cường, thì Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) là biểu tượng của Đại Việt nhà Trần trong ba lần kháng chiến thần thánh chống giặc Nguyên – Mông hung bạo, góp phần làm cho nhà Trần hưng thịnh và tồn tại được 175 năm.

Trần Quốc Tuấn sinh ra trong dòng họ quý tộc tôn thất ở phủ Thiên Trường – Nam Định vốn xuất thân từ tập đoàn đánh cá hùng mạnh ở cuối sông Hồng ven biển Đông, ông mang trong mình dòng máu thượng võ của cha ông, rất giỏi nghề sông nước và thạo thủy chiến. Từ thuở nhỏ ông đã có tướng mạo phi thường, thông minh hơn người, được rèn đúc kỹ càng, ai cũng khen ông là bậc kỳ tài, ngày sau ắt kinh bang tế thế. Lớn lên, Trần Quốc Tuấn, càng thông minh xuất chúng, đọc rộng biết nhiều, văn võ song toàn.

Trong sự nghiệp hiển hách của nhà Trần, Trần Quốc Tuấn có vai trò đặc biệt quan trọng. Ông là người có đạo đức tiêu biểu của một vị chủ tướng, luôn nêu tấm gương sáng ngời về lòng trung nghĩa, tinh thần biết dựa vào sức mạnh của dân trong cả nước, biết gạt bỏ hiềm khích riêng tư, luôn lấy đại nghĩa làm trọng để đoàn kết tôn thất, triều đình và tướng lĩnh, nêu cao tinh thần "quyết chiến" không sợ kẻ thù hung bạo. Đó là cội nguồn của thắng lợi.

Cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn gắn liền với cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên – Mông, với những chiến công vĩ đại của dân tộc ta hồi thế kỷ XIII. Khi quân Nguyên – Mông xâm lược nước ta lần đầu năm 1258, ông được cử chỉ huy các tướng giữ biên thùy phía Bắc. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288), ông được cử làm Quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân đánh giặc. Ở cương vị này, ông  vừa là nhà chiến lược hoạch định đường lối tiến hành chiến tranh giữ nước, vừa là người trực tiếp tổ chức thực hiện cuộc kháng chiến chống xâm lược, giành thắng lợi lừng lẫy. Với tài năng chính trị và quân sự kiệt xuất, với tấm lòng tận trung với nước, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với quân dân và triều đình nhà Trần bảo vệ vững chắc độc lập, đưa nước Đại Việt đạt đến đỉnh cao của nền thịnh trị thời phong kiến và có uy tín lớn trong vùng. Công lao to lớn này đã đưa Trần Quốc Tuấn lên hàng một thiên tài kiệt xuất, một anh hùng dân tộc vĩ đại.

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Nước Đại Việt và Vương triều Trần thế kỷ XIII

Chương II: Quê hương, gia đình, thân thế và nhân cách Trần Hưng Đạo

Chương III: Trần Hưng Đạo trong ba lần kháng chiến chống Nguyên – Mông

Chương IV: Nghệ thuật quân sự Trần Hưng Đạo

Chương V: Lý luận, tư tưởng quân sự Trần Hưng Đạo