Trang chủ 60 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ Thanh niên Thủ đô phát huy vai trò xung kích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thanh niên Thủ đô phát huy vai trò xung kích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thời gian qua, thanh niên Hà Nội đã và đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều phong trào, hành động đã được thanh niên Thủ đô phát động hiệu quả và có sức lan tỏa cao.

Đội Thanh niên tình nguyện xã Thụy An (huyện Ba Vì, Hà Nội) thu gom rác thải,

làm vệ sinh môi trường. Ảnh: Đình Trân

Mở rộng việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với nhiều đối tượng thanh niên


Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô nói riêng và thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung, Thành ủy và Thành đoàn Hà Nội luôn chú trọng, quan tâm chăm lo, bồi dưỡng lực lượng kế cận này. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 25-8-2011, của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 39-KH/TNHN, ngày 11-11-2011 về “Tiếp tục triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô đến năm 2015”, trong đó xác định rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục đối với mỗi đoàn viên, thanh niên - những người chủ tương lai của nước nhà. Với quan điểm chỉ đạo là “thiết thực, cụ thể, tránh hình thức”, gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, các phong trào hành động được tuyên truyền, phát động sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, tới mỗi đoàn viên. Nội dung thực hiện Chỉ thị 03 được cụ thể hóa trong chương trình công tác định kỳ với nhiều đối tượng thanh niên như: khối thanh niên trong trường học, khối thanh niên công nhân, viên chức, khối thanh niên lực lượng vũ trang, khối thanh niên trên địa bàn các khu dân cư…

Với khối thanh niên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông trên địa bàn Thủ đô, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lồng ghép với thực hiện cuộc vận động “Hai không” do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai và phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong suốt thời gian qua. Nhờ đó, ý thức học tập của học sinh, sinh viên có những chuyển biến tích cực, hướng tới sự say mê trong học tập, ý thức tự học cao, học thực chất, học đi đôi với hành, học tập suốt đời. Nội dung phấn đấu để đạt các tiêu chí “Sinh viên 5 tốt” là: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt của mỗi sinh viên, được coi là hành động học tập theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác; qua đó giúp mỗi sinh viên Việt Nam có thể phát triển toàn diện và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Nhiều hình thức học tập đã được Đoàn thanh niên các trường triển khai sáng tạo như tổ chức các buổi học tập thực tế; các buổi tọa đàm, trao đổi, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lồng ghép với nội dung các môn học như chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Trong khối thanh niên công nhân, viên chức, việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với đặc thù nghề nghiệp như: cải cách hành chính, kiềm chế suy giảm kinh tế, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cũng như chất lượng và hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đổi mới tác phong, năng động, sáng tạo trong công việc, tích cực hội nhập, xây dựng văn minh công sở… Bên cạnh đó, thanh niên khối công nhân, viên chức Hà Nội còn duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ “Công chức trẻ Thủ đô”, câu lạc bộ nghiên cứu, tuyên truyền tấm gương đạo đức của Bác (thường được gọi là Câu lạc bộ 19-5).

Thanh niên trong lực lượng vũ trang của Thủ đô thì coi việc đi đầu trong thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm và thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân cũng như phong trào “Xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ” là hành động thiết thực để hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhờ thế, thời gian qua, thanh niên trong lực lượng vũ trang đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn được phát động tới lực lượng thanh niên ở các khu dân cư. Thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực như: gìn giữ trật tự an toàn giao thông; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; phòng, chống tệ nạn xã hội; gìn giữ nếp sống văn minh đô thị; xây dựng nông thôn mới… tầng lớp thanh niên ở các tổ dân phố, khu dân cư đã thể hiện sức sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần làm đẹp cho Thủ đô nghìn năm văn hiến.

a04DSC12329

Các lực lượng tình nguyện tham gia xây dựng “Đường thanh niên nông thôn”

tại xã Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội).


Đa dạng hóa các phong trào và các hoạt động


Trong lễ khai giảng Trường Đại học Nhân dân Việt Nam ngày 19-11-1955, Bác đã nói với sinh viên và thanh niên: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”. Học tập tấm gương đạo đức và thực hiện lời căn dặn của Người, các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Thủ đô nói riêng đã và đang ra sức phấn đấu, hành động trong học tập, rèn luyện và đời sống. Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động cụ thể đã được triển khai thực hiện, tiêu biểu như phong trào “Tôi yêu Hà Nội” và cuộc vận động “5 tiết kiệm”.

“Tôi yêu Hà Nội” là một phong trào lớn do Đoàn Thanh niên Thủ đô phát động gồm ba nội dung: xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; chung tay xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp; tham gia bảo đảm an toàn giao thông, xung kích giữ gìn văn minh đô thị. Phong trào đã được lực lượng thanh niên thành phố hưởng ứng và tham gia tích cực, hiệu quả bằng nhiều hành động cụ thể, thông qua các câu lạc bộ và các đội tình nguyện như: Câu lạc bộ Tôi yêu Hà Nội, Nét đẹp Tràng An, Sống khỏe - sống đẹp, Văn hóa trẻ; đội Tình nguyện xanh, Giao thông xanh, đội Phản ứng nhanh về giao thông… Qua đó, lực lượng thanh niên đã góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm an toàn giao thông và văn minh đô thị, nhất là ở những nút giao thông trọng điểm, đồng thời nâng cao được ý thức của người dân, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Nhân tháng “An toàn giao thông”, Đoàn Thanh niên thành phố còn tổ chức ngày hội “Thanh niên Thủ đô với văn hóa giao thông”, thu hút đông đảo thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia. Các hoạt động xây dựng nét đẹp trong ứng xử và bảo tồn giá trị văn hóa đất Thăng Long cũng được tổ chức Đoàn các cấp thường xuyên tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Qua đó, mỗi đoàn viên, thanh niên tự trưởng thành, dần bồi đắp được lý tưởng sống cao đẹp, theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Cuộc vận động “5 tiết kiệm” có 5 nội dung: tiết kiệm thời gian; tiết kiệm sức lao động; tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm; tiết kiệm năng lượng và tài nguyên nước; tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt. Cuộc vận động này cũng được phát động rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô thông qua các chương trình, đề án thực hiện, ký cam kết thi đua, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi về thực hành tiết kiệm theo gương Bác. Đoàn viên thanh niên Thủ đô thực hiện tốt phương châm “giờ nào việc nấy”, lập thời gian biểu hợp lý cho việc học tập, vui chơi, hoàn thiện kỹ năng sống; hình thành thói quen làm việc khoa học, tiết kiệm thời gian, phát huy tối đa sức lao động sáng tạo; chi tiêu tiết kiệm phù hợp với thu nhập cá nhân và hoàn cảnh kinh tế, xã hội đất nước; tiết kiệm điện, nước, nguyên liệu…

hien mau TN

Thanh niên Hà Nội tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo


Tạo đột phá trong các đợt hoạt động cao điểm


Trong chương trình, kế hoạch hằng năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và Thành đoàn Hà Nội nói riêng, các đợt hoạt động cao điểm thường diễn ra vào Tháng Thanh niên (tháng 3) và mùa hè với chiến dịch thanh niên tình nguyện sôi nổi. Đây là đợt hoạt động được cho là hiệu quả, tạo nhiều đột phá về số lượng và chất lượng công tác so với các thời điểm khác trong năm. Ngoài sự tham gia của số lượng lớn các thanh niên, sinh viên trên địa bàn Thủ đô (hàng chục nghìn người), hình thức hoạt động cũng đa dạng hơn, hiệu quả hoạt động cao hơn.

Vào các kỳ thi tuyển sinh, màu áo xanh tình nguyện của Thủ đô thường xuyên trực chốt tại các nhà ga, bến xe, cổng trường để hướng dẫn, hỗ trợ phân luồng giao thông, tư vấn nhà trọ, vận chuyển miễn phí cho các thí sinh từ các tỉnh xa về tham gia thi các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội. Thành đoàn còn phối hợp với khối thanh niên trong ngành y tế tổ chức nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc, trao học bổng cho những học sinh nghèo học giỏi, quyên góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa, kết nối vòng tay nhân ái đến tận những khu vực khó khăn không chỉ ở trên địa bàn Thủ đô mà còn ở những vùng miền khác trên khắp đất nước như miền Trung, khu vực biên giới miền núi Tây Bắc…

Nhiều hoạt động khác cũng được phát động, tạo được tiếng vang và có sức lan tỏa như: hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu với các chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc qua chương trình “Nghĩa tình biên giới hải đảo”; hoạt động tình nguyện tại các huyện nông thôn ngoại thành còn khó khăn của Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); ra quân gìn giữ trật tự an toàn giao thông với 50.000 lượt thanh niên tình nguyện, các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội, tình nguyện hỗ trợ tại các trung tâm giáo dục lao động xã hội Hà Nội; tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XIV nhiệm kỳ (2012 - 2017); thực hiện chương trình phát thanh “Điểm hẹn thanh niên” để giáo dục truyền thống lịch sử, tư tưởng, nếp sống, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ, nguyện vọng của thanh niên, tổ chức cuộc thi viết về tấm gương làm theo lời Bác...

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, các cấp Đoàn Thanh niên Thủ đô đã đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với đặc thù của đơn vị công tác. Ví dụ, Đoàn Thanh niên của Bệnh viện Mắt Trung ương đã thực hiện mô hình chi đoàn làm theo lời Bác, thực hiện chương trình “Mổ mắt miễn phí” cho người nghèo. Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm đã có 18 tuyến phố Thanh niên làm theo lời Bác, mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, mô hình hợp tác xã thu gom và xử lý chất thải của xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) mô hình 1.000 việc tốt của Đoàn thanh niên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, mô hình biến chất thải thành vật hữu ích ở xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức), mô hình “Xe đạp chở giấc mơ xanh” của Câu lạc bộ đạp xe vì môi trường C4E quận Đoàn Ba Đình, mô hình “Tiết kiệm để sẻ chia” của Đoàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, công trình Bảo vệ dòng sông quê hương, công trình quét sơn làm sạch hầm đường bộ Kim Liên…Qua các công trình thanh niên, hình ảnh của thế hệ trẻ Thủ đô đầy nhiệt huyết sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao với Tổ quốc và ý thức sống cống hiến ngày càng khắc ghi dấu ấn và tạo được niềm tin trong lòng nhân dân. Các cấp Đoàn Thanh niên Thủ đô đang triển khai Cuộc vận động gắn với duy trì học tập và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008, của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, và gắn với các chương trình, hoạt động Năm Thanh niên tình nguyện 2014.

Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến và nhân rộng các mô hình hiệu quả


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khuyên thanh niên, thiếu niên Thủ đô đoàn kết thân ái và chăm chỉ học tập, phát huy sáng kiến để thanh niên, thiếu niên cả nước học tập. Người thường nói thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước. Bởi vậy, trong việc thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lực lượng thanh niên Hà Nội luôn giữ vai trò xung kích, vị trí đi đầu với nhiều điển hình tiên tiến và mô hình hiệu quả. Cùng với hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn 3 năm qua, Đoàn Thanh niên thành phố luôn chú trọng đến công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các mô hình học tập và làm theo Bác nhằm nhân rộng phong trào và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức trao giải thưởng “Gương điển hình có nhiều cống hiến và ảnh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô” cho các cán bộ, đoàn viên thanh niên Thủ đô các thời kỳ và tuyên dương bí thư chi đoàn giỏi, các cá nhân đại diện cho mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi trong các năm 2011, 2012, 2013. Thành đoàn cũng đã duy trì tổ chức thường xuyên các cuộc gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ xuất sắc và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu, tuyên dương các sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô. Hầu hết các cơ sở đoàn ở thành phố đều đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tiêu biểu là Quận đoàn Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Huyện đoàn Thường Tín, Thanh Trì, Thị đoàn Sơn Tây, Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Đoàn Thanh niên khối Dân chính đảng thành phố… Một số mô hình học tập và làm theo Bác được Đoàn Thanh niên Thủ đô nhân rộng và tổ chức hiệu quả như: Liên hoan Thanh niên tiến tiến cụm đồng bằng sông Hồng, Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, Giải thưởng Thanh niên Thủ đô thời đại mới, mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi… Những gương sáng điển hình đó đã góp phần cổ vũ, nâng cao nhận thức và tinh thần tự giác rèn luyện, học tập theo Bác trong mỗi đoàn viên, thanh niên Hà Nội, đồng thời thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, gắn kết chặt chẽ với phong trào thanh niên cả nước.

Trong năm 2014, năm Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định là “Năm Thanh niên tình nguyện”, để đẩy mạnh hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Thành đoàn Hà Nội đã chủ trương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên, đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động phong trào. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, lồng ghép hoạt động đoàn với hoạt động của từng địa phương, từng cơ sở, từng nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao chất lượng, hiệu quả. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải đăng ký việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực.

Thành đoàn triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; cuộc vận động “3 xây 3 chống” trong Đoàn Thanh niên (với các nội dung 3 xây: kỷ cương, kỷ luật; nói thật, làm thật; thực chất, hiệu quả; 3 chống: bệnh thành tích; bệnh hình thức; bệnh quan liêu); tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (khóa X) về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên giai đoạn 2013-2017”.

Đinh Hương

Ban Tuyên giáo, Thành ủy Hà Nội

(Theo Tạp chí Cộng sản)