Trang chủ Bản anh hùng ca quan hệ Việt - Lào Tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, niềm tự hào của hai dân tộc chúng ta

Tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, niềm tự hào của hai dân tộc chúng ta

Thưa đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào kính mến,

Thưa Chủ tịch Xuphanuvông, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào kính mến,

Thưa các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Lào kính mến,

Thưa các vị trong Đoàn ngoại giao,

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng tôi đến thăm đất nước Lào tươi đẹp, nhân dân Lào anh hùng, lòng tràn đầy vui mừng, phấn khởi. Ngay từ khi mới đến Thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu chúng tôi vô cùng xúc động được sống trong bầu không khí dạt dào tình nghĩa anh em, được chứng kiến những biểu hiện rực rỡ của tình hữu nghị vĩ đại gắn bó hai đảng và nhân dân hai nước chúng ta.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn, cảm ơn nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đã dành cho đoàn chúng tôi sự đón tiếp rất trọng thể và đầy nhiệt tình. Với tình cảm anh em ruột thịt, tình bạn chiến đấu sắt son, tình đồng chí thân thiết, chúng tôi xin thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chuyển đến Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và toàn thể nhân dân Lào lời chào mừng nhiệt liệt nhất, thắm thiết nhất.

image gallery-Lao

Thạt Luông biểu tượng của nước CHDCND Lào

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trong một phần ba thế kỷ đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, nhân dân Việt Nam vô cùng sung sướng, tự hào có một người đồng chí thuỷ chung, khảng khái, một người bạn chiến đấu bất khuất, kiên cường là nhân dân Lào anh hùng.

Nhân dân Việt Nam khâm phục sâu sắc nhân dân các dân tộc Lào đã hiên ngang đứng vững trên tuyến đầu chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giương cao ngọn cờ độc lập, tự do, và đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ cùng bọn tay sai của chúng, giải phóng hoàn toàn đất nước, hoàn thành tốt đẹp sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ, thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, mở ra kỷ nguyên mới vô cùng rạng rỡ trong lịch sử quang vinh của mình. Non sông hùng vĩ của Lào từ Nhọt U đến Lì Phỉ đã sạch bóng quân xâm lược; nước Lào vĩnh viễn độc lập và thống nhất, nhân dân Lào vĩnh viễn làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, vững bước tiến lên xây dựng cho mình và cho các thế hệ mai sau một cuộc sống mới, ấm no và hạnh phúc.

Phát huy thắng lợi vĩ đại giải phóng hoàn toàn đất nước, nhân dân các dân tộc Lào đã đem hết tinh thần và nghị lực xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, ra sức hàn gắn những vết thương chiến tranh và khắc phục hậu quả của chủ nghĩa thực dân mới, khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục và y tế, ổn định và từng bước cải thiện đời sống, thu được những thành tựu to lớn, toàn diện và vững chắc. Những thành tựu đó tỏ rõ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào quang vinh, một đảng Mác - Lênin chân chính, người tổ chức mọi thắng lợi của nhân dân Lào, nêu cao ý chí không gì lay chuyển nổi của nhân dân các dân tộc Lào quyết tâm bảo vệ và xây dựng chế độ mới, đồng thời tạo ra những nhân tố rất quan trọng thúc đẩy công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Lào. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đang đưa nhân dân Lào đứng vào hàng các dân tộc tiên phong của thời đại, làm cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trở thành tiền đồn vững chắc của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam á, nêu một tấm gương sáng ngời cho nhân dân các nước đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của nhân dân Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước chứng minh rằng trong thời đại ngày nay, khi chủ nghĩa tư bản đã tỏ ra lỗi thời và ngày càng khủng hoảng trầm trọng không phương cứu chữa, khi chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới và lớn mạnh không ngừng, thì vấn đề tiến lên chủ nghĩa xã hội được đặt ra như một tất yếu lịch sử đối với tất cả các nước, kể cả các nước chậm phát triển. Được đảng tiên phong của giai cấp công nhân vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo, tất cả mọi dân tộc, bất luận trình độ phát triển kinh tế như thế nào, đều có khả năng thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại từ một xã hội bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột sang xã hội xã hội chủ nghĩa, lý tưởng cao đẹp nhất của loài người.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Với thắng lợi hoàn toàn và triệt để của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cách mạng Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới. Hai năm qua, cả nước chúng tôi đã đạt được những thành tựu to lớn và đang tiến bước vững chắc trên con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân chúng tôi đã hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đang dấy lên cao trào thi đua sôi nổi "Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa xã hội", "Tất cả vì Tổ quốc giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân", hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nước năm 1975 và kế hoạch nhà nước năm 1976, năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Đại hội lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam, một sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại trong đời sống chính trị của toàn Đảng và toàn dân Việt Nam chúng tôi đã thành công rực rỡ. Hiện nay, năm mươi triệu đồng bào chúng tôi đang nô nức hưởng ứng lời kêu gọi của đại hội, biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu cứu nước thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lao động sáng tạo, quyết tâm khắc phục những hậu quả hết sức nặng nề của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới, xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nhìn lại những chặng đường cách mạng đã qua, càng phấn khởi và tự hào bao nhiêu về những thắng lợi huy hoàng của nhân dân hai nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, chúng tôi càng phấn khởi và tự hào bấy nhiêu về mối quan hệ Việt - Lào, một mối quan hệ đặc biệt, bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc anh em, được hai đảng chúng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến dày công xây dựng, vun đắp, và đã trở thành tình cảm cao đẹp trong lòng nhân dân hai nước chúng ta:

Thương nhau mấy núi cũng trèo,

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Việt, Lào hai nước chúng ta,

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.

Có ai đếm được bao nhiêu ngọn núi, khúc sông, bao nhiêu đỉnh đèo, con suối mà các chiến sĩ anh hùng của chúng ta đã vượt qua? Và làm sao đo được chiều sâu của nghĩa tình giữa hai dân tộc chúng ta trong cuộc trường chinh hơn ba mươi năm đằng đẵng? Lớp cha trước, lớp con sau, mấy thế hệ Việt và Lào đã nối tiếp nhau cầm súng chiến đấu chống kẻ thù chung để giành tự do, độc lập. Biết bao mồ hôi và máu của thanh niên hai nước đã đổ theo độ dài những con đường hành quân ra mặt trận! Trái tim của những bà mẹ Việt và Lào đã đập cùng một nhịp khi hàng triệu tấn bom Mỹ giội xuống núi rừng và đồng ruộng hai nước, khi những đứa con thân yêu của mình cùng chiến đấu bên nhau và cùng ngã xuống trên một chiến hào! Từng tấc đất, ngọn cây của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ mãi mãi thấm sâu tình nghĩa son sắt cao cả Việt - Lào.

Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời là niềm tự hào của hai dân tộc chúng ta. Đó là mối quan hệ mẫu mực hiếm có, vô cùng trong sáng, rất mực thuỷ chung, gian khó không đổi thay, đạn bom không lay chuyển. Nhân dân Việt Nam chúng tôi rất thấm thía lời nói chí tình của đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Cayxỏn Phômvihản kính mến, người chiến sĩ kiên cường của cách mạng Lào, nhà lãnh đạo xuất sắc của nhân dân Lào, người bạn chí tình và thắm thiết của nhân dân Việt Nam: "Trong lịch sử cách mạng thế giới cũng đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện như vậy. Hơn ba mươi năm đã qua mà vẫn trong sáng như xưa... Đó là một thực tế khách quan, một quy luật của sự phát triển của cách mạng hai nước chúng ta".

Được xây đắp trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào đã tạo nên một sức mạnh kỳ diệu về tinh thần và vật chất, giúp nhân dân hai nước luôn luôn nhận rõ kẻ thù, nhìn thấu những âm mưu thâm độc của chúng, lướt qua mọi nguy hiểm, nhấn chìm mọi thế lực phản động, đưa hai dân tộc đến bến vinh quang.

Ngày nay, hai nước chúng ta đều hoàn toàn độc lập, tự do, hai đảng chúng ta đều nắm chính quyền, nhân dân hai nước đều cùng một mục tiêu phấn đấu, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện đó, mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào càng có những cơ sở vững chắc để không ngừng được củng cố và tăng cường, và nhất định sẽ nhân lên gấp bội sức mạnh của nhân dân mỗi nước trong sự nghiệp bảo vệ đất nước và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên Tổ quốc của mình.

Tiếp tục giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, giữ vững đường lối độc lập, tự chủ của mình, đồng thời tôn trọng đường lối độc lập, tự chủ của bạn, nhân dân Việt Nam quyết cùng nhân dân Lào anh em ra sức tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và lòng tin cậy lẫn nhau, hợp tác lâu dài và giúp đỡ nhau về mọi mặt, làm cho hai nước vốn đã gắn bó với nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc sẽ mãi mãi gắn bó với nhau trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước, vì phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân mỗi nước. Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, và đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân Việt Nam, chúng tôi vinh dự thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ vô cùng quý báu và có hiệu quả rất to lớn mà Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Mặt trận Lào yêu nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã dành cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên tinh thần quốc tế vô sản cao cả. Những thành tựu của các đồng chí và các bạn trong giai đoạn mới của cách mạng là một nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi trong sự nghiệp đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Cayxỏn Phômvihản về những lời thắm thiết và những tình cảm cao đẹp đối với nhân dân Việt Nam, đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến. Chúng tôi tin chắc rằng cuộc đi thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào lần này của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thắt chặt và tăng cường hơn nữa tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị vĩ đại giữa hai đảng và nhân dân hai nước, làm cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và tiếp tục nở hoa, kết quả, đáp ứng lòng mong ước thiết tha của hai đảng và nhân dân hai nước chúng ta.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và nhân dân Campuchia là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa ba dân tộc chống kẻ thù chung vì độc lập, tự do của mỗi nước. Thắng lợi của hai nước chúng ta cũng gắn liền với sự ủng hộ chí tình, sự giúp đỡ to lớn và rất quý báu của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Để xứng đáng với lòng yêu mến và quý trọng của bầu bạn khắp năm châu, nhân dân Việt Nam quyết làm hết sức mình để thực hiện nghĩa vụ quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Campuchia anh em nhằm xây dựng một nước Campuchia độc lập, thống nhất, hòa bình, trung lập, không liên kết, có chủ quyền, dân chủ trong toàn vẹn lãnh thổ.

Chúng tôi ra sức tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác về mọi mặt với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân các nước châu á, châu Phi và Mỹ Latinh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước tư bản chủ nghĩa giành quyền dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội, để tiến lên giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội; hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước Đông Nam châu á vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và trung lập thật sự, không có căn cứ quân sự và quân đội đế quốc trên đất nước mình. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẵn sàng thiết lập, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác về nhiều mặt với các nước Đông Nam châu á trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm lược nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, cùng tồn tại trong hòa bình. Chúng tôi tin chắc rằng chính sách đúng đắn, hợp lý hợp tình đó ngày càng được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân các nước Đông Nam châu á và trên thế giới.

Với niềm tin vững chắc ở tiền đồ xán lạn của sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào, trong không khí chan hoà tình anh em thắm thiết, tôi đề nghị các đồng chí và các bạn nâng cốc:

- Chúc mừng thắng lợi to lớn, toàn diện, vững chắc của cách mạng Lào!

- Chúc tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị vĩ đại giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đời đời bền vững!

- Chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Cayxỏn Phômvihản!

- Chúc sức khỏe Chủ tịch Xuphanuvông!

- Chúc sức khỏe các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Lào!

- Chúc sức khỏe các vị trong Đoàn ngoại giao!

- Chúc sức khỏe tất cả các đồng chí và các bạn có mặt tại đây!

 

Lê Duẩn*

Bài trong sách: "Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển",

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.* Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Diễn văn tại buổi chiêu đãi của Đảng và Chính phủ Lào ở Viêng Chăn chào mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam, ngày 15-7-1977, in trong sách Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, t.3.