Trang chủ Sách bán chạy Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước

Co so ly luan nha nuoc

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải

Giá: 39.000 đồng

224 trang khổ 14,5x20,5 cm