Trang chủ Cuộc thi viết lời Nhà xuất bản Tìm hiểu truyền thống 70 năm Nhà xuất bản Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật

I- ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản (kể cả lao động hợp đồng khoán gọn, đang công tác hoặc đã về hưu).

2. Khuyến khích các cộng tác viên và bạn đọc của Nhà xuất bản tham gia dự thi.

(Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc không được tham gia dự thi).

II. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Các bài dự thi đạt giải thưởng trong Cuộc thi sẽ được tặng Bằng khen của Giám đốc Nhà xuất bản và tiền thưởng.

Các cán bộ, công chức, viên chức có bài dự thi đạt giải thưởng sẽ được Ban tổ chức đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản xem xét, tính vào thành tích khen thưởng cuối năm 2015.

1. Giải tập thể

- 01 Giải nhất: 5.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì: 3.000.000 đồng.

- 03 Giải ba: 2.000.000 đồng.

- 10 Giải khuyến khích: 1.000.000 đồng.

2. Giải cá nhân

- 01 Giải nhất: 3.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì: 2.000.000 đồng.

- 03 Giải ba: 1.000.000 đồng.

- 10 Giải khuyến khích: 500.000 đồng.

III. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời hạn

- Phát động cuộc thi: Từ ngày 30 - 3 - 2015

- Hạn cuối nộp bài thi: Ngày 30-7-2015

- Thời gian chấm sơ khảo: Hoàn thành trước ngày 30-8-2015

- Thời gian chấm chung khảo: Hoàn thành trước ngày 30-9-2015

Tổng kết và trao giải thưởng vào Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật (5-12-1945 – 5-12-2015).

2. Nơi nhận bài dự thi

- Đối với các đơn vị trong Nhà xuất bản: Tổ trưởng tổ công đoàn các đơn vị nhận bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, sau đó tổng hợp số lượng dự thi của đơn vị mình (ghi rõ số lượng bài dự thi) nộp về Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

- Đối với các cán bộ của Nhà xuất bản đã nghỉ hưu và cộng tác viên, bạn đọc: Gửi về Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật (ghi rõ Bài dự thi Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật), địa chỉ: số 12/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

IV. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

- Cá nhân có thể gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm.

- Bài dự thi bằng tiếng Việt được viết tay hoặc đánh máy (font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 14). Nếu bài dự thi có nhiều trang phải đóng thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, đơn vị (đối với người dự thi là cán bộ, công nhân, viên chức Nhà xuất bản), địa chỉ (đối với người dự thi là cán bộ của Nhà xuất bản đã nghỉ hưu và cộng tác viên, bạn đọc).

- Khuyến khích các bài dự thi được thực hiện công phu, viết tay, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

- Những bài dự thi có nội dung hoàn toàn giống nhau thì không hợp lệ.

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 3 câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra, có thể dùng tranh, ảnh để minh họa.

- Người dự thi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề bản quyền của bài dự thi. Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền của Nhà xuất bản.

V. CÂU HỎI CUỘC THI

Câu hỏi thi tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật như sau:

Câu 1: Hãy nêu tóm tắt những mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; những thành tựu nổi bật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã đạt được trong 70 năm qua?

Câu 2: Theo đồng chí, để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát triển mạnh mẽ, hoàn thành ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ là Nhà xuất bản trụ cột thực hiện công tác xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cần phải đổi mới hoạt động gì và đổi mới như thế nào? (Có thể chọn một trong các hoạt động của Nhà xuất bản như: xây dựng đề tài sách, nội dung và hình thức sách, phát hành sách, tuyên truyền giới thiệu sách; hoặc hoạt động của một đơn vị cụ thể;..).

Câu 3: Hãy viết về một trong các chủ đề dưới đây (không quá 2.000 chữ):

- Một kỷ niệm sâu sắc trong quá trình làm việc tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật của đồng chí?

- Suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về lịch sử, truyền thống 70 năm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật?

                                     

                                                                   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI