Trang chủ Những vấn đề quốc tế Đại cương về chính trị học quốc tế

Đại cương về chính trị học quốc tế

dau cuong ve chinh tri hocTác giả: Ngô Phương Nghị, Nguyễn Thanh Tùng, Đào Ngọc Tuấn

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 89.000đ

Xuất bản: Quý I - 2015

Cuốn sách gồm 2 phần:

- Phần thứ nhất: Nhập môn chính trị học quốc tế;

- Phần thứ hai: Nền chính trị quốc tế đương đại.

Trong đó, những đường nét chính yếu nhất của chính trị quốc tế với tư cách là quá trình nhận thức và quá trình hiện thực được trình bày rõ ràng với những nét cơ bản, khái quát. Những nội dung cơ bản của hiện thực chính trị quốc gia đương đại như vấn đề toàn cầu hóa, xung đột và giải quyết xung đột, các vấn đề kinh tế, môi trường, di cư, an ninh năng lượng, nhân quyền... cũng được trình bày và phân tích cụ thể dưới góc nhìn chính trị.

Với kết cấu hợp lý, ngôn ngữ dễ hiểu, khoa học, cuốn sách phù hợp với đông đảo bạn đọc, từ những người quan tâm tìm hiểu cho đến những người đang học tập, nghiên cứu, hoạt động trong lĩnh vực chính trị nói chung và chính trị quốc tế nói riêng.