Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Học tập đạo đức Bác Hồ

Học tập đạo đức Bác Hồ

hoc tap dao duc BHTác giả: Vũ Khiêu

Số trang: 176 trang

Với cách trình bày ngắn gọn, súc tích, bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc, trong sáng, giản dị mà sâu sắc, đan xen những mẩu chuyện hết sức chân thực, sinh động, cuốn sách sẽ đem lại cho bạn đọc những cảm nhận mới, những hiểu biết sâu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

- Chương I: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Chương II: Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh;

- Chương III: Những vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay.

Cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tấm gương đạo đức của Người.