Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Mỗi câu chuyện nhỏ một bài học lớn

Mỗi câu chuyện nhỏ một bài học lớn

Moi-cau-chuyen-nho-mot-bai-hoc-lonTác giả: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Số trang: 256 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Cuốn sách đã chọn lọc, giới thiệu những câu chuyện chân thật, sinh động, ngắn gọn về Bác Hồ trong các giai đoạn và những chuyện kể về Bác qua các di tích, tài liệu, hiện vật hiện đang trưng bày tại Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Cuốn sách được sắp xếp thành hai phần:

Phần thứ nhất: Những câu chuyện theo dòng thời gian, gồm những câu chuyện được kể theo dòng thời gian từ những năm 1954 - 1969, trong đó có một số ảnh minh họa để cuốn sách thêm sinh động.

Phần thứ hai: Chuyện kể về Bác Hồ qua các di tích lịch sử và tài liệu, hiện vật, gồm những câu chuyện kể về những sự vật như nhà sàn, dép cao su, ghế xích đu, chiếu cói, vườn rau, ao cá, cây xanh, ngọn cỏ, sân vườn, đồ dùng của Bác như đang giữ lại hơi ấm và sức tỏa sáng của một con người chí chân, chí thiện, chí mỹ. Những tài liệu và hiện vật vô giá đó góp phần rất lớn vào việc nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.