Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2014-2015 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự

Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự

Ky-thuat-soan-thao-hop-dong-kinh-te---thuong-mai-va-hop-dong-dan-suTác giả: PGS. TS. Nguyễn Vũ Hoàng (Chủ biên), TS. Đào Xuân Thủy, ThS. Nguyễn Hồng Hải

Số trang: 262 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Nội dung cuốn sách được chia thành hai chương:

Chương I: Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại. Chương này cung cấp các kiến thức, các kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại như: hợp đồng mua bản hàng hóa, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng kinh tế dịch vụ,... Bên cạnh đó, một số vấn đề chung liên quan đến hợp đồng kinh tế - thương mại như: khái niệm, thể thức, nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng,... cũng được đề tập tới trong chương I;

Chương II: Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng dân sự. Chương này cung cấp các kiến thức, các kỹ thuật soạn thảo hợp đồng dân sự như: hợp đồng khoán việc, hợp đồng lao động, thuê nhà, mua bán tài sản, cho vay,...

Đồng thời, trong cả hai chương đều có các mẫu hợp đồng cụ thể để bạn đọc có thể tham khảo, vận dụng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết góp phần nâng cao kiến thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở xã, phường, thị trấn về cách thức soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại cũng như hợp đồng dân sự.