Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2014-2015 Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

So-tay-ve-quan-ly-nha-nujoc-va-ky-nang-lam-viec-danh-cho-can-bo-cong-chuc-xa-phuong-thi-tranTác giả: Vũ Đăng Minh (Chủ biên)

Số trang: 276 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Cuốn sách được viết dưới dạng hỏi - đáp, gồm 121 câu, cung cấp tài liệu và giải đáp một số quy định chung về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc. Cuốn sách cũng cập nhật nội dung các văn bản pháp luật mới nhất vừa được Quốc hội thông qua như: Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai năm 2013, Luật chính quyền địa phương năm 2015, Luật bảo vệ môi trường năm 2015,...

Nội dung cuốn sách gồm sáu phần:

I. Chính trị và hệ thống chính trị;

II. Nhà nước và hành chính nhà nước;

III. Ủy ban nhân dân cấp xã;

IV. Quản lý hành chính nhà nước;

V. Một số kỹ năng cơ bản của cán bộ, công chức cấp xã;

VI. Công tác quần chúng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tự học tập, rèn luyện nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng quản lý, phương pháp điều hành, công tác dân vận... để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.