Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2014-2015 Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở

Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở

 

KY-NANG-TUYEN-TRUYEN-PHO-BIEN-GIAO-DUC-PL-DANH-CHO-CAN-BO-CSTác giả: TS. Đỗ Xuân Lân

Số trang: 158 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Cuốn sách cung cấp những nhận thức cơ bản về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã; về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cùng những kỹ năng cơ bản giúp cán bộ, công chức cấp xã có điều kiện tham gia tích cực và chủ động hơn trong công tác này.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính:

I.Một số vấn đề chung về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở;

II.Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở.

Cuốn sách sẽ là cẩm nang thiết thực giúp các cán bộ cấp cơ sở hiểu được vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.