Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2014-2015 Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi

Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi

 

So-tay-an-toan-giao-thong-dung-cho-khu-vuc-nong-thon---mien-nuiTác giả: TS. Trương Thành Trung

Số trang: 232 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Cuốn sách cung cấp cho độc giả, đặc biệt là độc giả ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn những kiến thức cơ bản về tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn - miền núi nói riêng; nhận biết một số hành vi vi phạm đặc trưng dẫn tới tai nạn thường diễn ra trên địa bàn nông thôn - miền núi; trích dẫn một số nội dung của pháp luật an toàn giao thông có liên quan trong các lĩnh vực giao thông vận tải.

Ngoài phần Phụ lục hướng dẫn và giải đáp xử lý các tình huống pháp luật giao thông, nội dung cuốn sách được chia thành ba chương:

Chương I: Trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn - miền núi nước ta;

Chương II: Nhận biết một số hành vi nguy hiểm ở khu vực nông thôn - miền núi cần phòng tránh khi tham gia giao thông;

Chương III: Pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà người tham gia giao thông khu vực nông thôn - miền núi cần biết.

Cuốn sách góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như những kỹ năng tham gia giao thông của người dân ở khu vực nông thôn - miền núi, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông ở khu vực này.