Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2014-2015 Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán dành cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã

Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán dành cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã

 

Nghiep-vu-quan-ly-tai-chinh-ke-toan-danh-cho-chu-tich-UBND-cap-xaTác giả: TS. Nhữ Trọng Bách và ThS. Phạm Thị Vân (Đồng chủ biên)

Số trang: 266 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Cuốn sách giải thích một số khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan trong quản lý ngân sách xã, nguyên tắc cơ bản trong điều hành ngân sách xã của Ủy ban nhân dân xã. Đồng thời cuốn sách cũng trình bày một số vấn đề liên quan đến quản lý và kế toán tài chính, ngân sách ở xã như: lập dự toán, quyết toán, vấn đề công khai tài chính, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính...

Nội dung cuốn sách được chia thành ba chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về ngân sách xã;

Chương 2: Quản lý tài chính, ngân sách xã;

Chương 3: Kế toán tài chính, ngân sách xã.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo giúp cán bộ xã, phường, thị trấn cũng như bạn đọc quan tâm đến công tác kế toán ngân sách và tài chính xã hiểu, giải quyết và xử lý tốt các tình huống tài chính phát sinh.