Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2014-2015 Nói dối sẽ thất bại (Góp phần phản bác các luận điệu thù địch, sai trái)

Nói dối sẽ thất bại (Góp phần phản bác các luận điệu thù địch, sai trái)

Noi-doi-se-that-baiTác giả: Báo Nhân dân

Số trang: 164 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Cuốn sách tập hợp một số bài viết từ chuyên mục "Bình luận - phê phán" trên báo Nhân Dân về vấn đề phản bác các luận điệu thù địch, sai trái. Các bài viết được viết trên nhiều khía cạnh khác nhau, lập luận chặt chẽ, sâu sắc, mà sâu xa từ mỗi bài viết người đọc sẽ hiểu ra rằng mọi âm mưu đen tối sẽ bị vạch trần và chính nghĩa luôn chiến thắng.

Cuốn sách góp phần tuyên truyền, phổ biến những quan điểm đúng đắn, phê phán và vạch trần những luận điệu sai trái nhằm xuyên tạc sự thật, đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.