Trang chủ Pháp luật Phân tích một số bộ luật, đạo luật, điều ước quốc tế liên quan đến vận tải và bảo hiểm hàng hải

Phân tích một số bộ luật, đạo luật, điều ước quốc tế liên quan đến vận tải và bảo hiểm hàng hải


Phân tích một số bộ luật, đạo luật, điều ước quốc tế liên quan đến vận tải và bảo hiểm hàng hải

Tác giả: Tập thể tác giả Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Số trang: 467

Giá bán: 51.000đ

Cuốn sách sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên và các bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực thương mại hàng hải, đặc biệt là vận tải và bảo hiểm đường biển. Cuốn sách phân tích Quy tắc Hague, Quy tắc Hague - Visby và Quy tắc Hamburg - những điều ước quốc tế chi phối, điều chỉnh mối quan hệ trách nhiệm giữa các bên trong quan hệ hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển; những dấu ấn quan trọng trong lịch sử pháp luật về thương mại hàng hải. Bạn đọc không chỉ có cơ hội hiểu một cách đầy đủ về các quy định, khái niệm, thuật ngữ trong các quy tắc này, tham khảo những bình luận về ưu thế và những điểm còn gây tranh cãi, những hạn chế của các quy tắc, mà phần lịch sử ra đời của các đạo luật trên cũng sẽ làm cho người đọc thấy rất thú vị.