Trang chủ Những vấn đề quốc tế Nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay

Nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay

nhan dien 2312Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)

Số trang: 156 trang

Giá tiền: 34.000 đồng

Xuất bản: Tháng 11-2016

Với kết cấu gồm 3 chương, cuốn sách luận giải có hệ thống, cập nhật dưới góc độ kinh tế chính trị học về đặc điểm tình hình thế giới và phương pháp luận nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay; những phát triển mới và những hạn chế chủ yếu trong lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản ngày nay; những điều chỉnh, biến đổi về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ phân phối, quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô; bản chất kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản ngày nay; phân tích những mâu thuẫn cơ bản, khủng hoảng kinh tế chính trị và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản ngày nay.