Trang chủ Kinh tế Kinh tế học của khu vực công

Kinh tế học của khu vực công

Kinh te hoc khu vuc cong2812Tác giả: TS. Bùi Đại Dũng

Số trang: 428 trang - Giá tiền: 104.000đ

Xuất bản: Tháng 11-2016

Cuốn sách trình bày tổng quan về khu vực công, cung cấp khung lý luận áp dụng cho kinh tế học của khu vực công, đặc biệt là cơ sở lý thuyết về hiệu quả, công bằng theo cách tiếp cận của kinh tế học phúc lợi, đồng thời lý giải cách tiếp cận mới về vấn đề kinh tế của khu vực công cũng như cung cấp cho người đọc cơ sở lý thuyết về hiệu quả chi tiêu công, trình bày một số vấn đề liên quan đến thuế,... Với những nội dung đó, cuốn sách đã bổ sung một số nội dung mới nhằm lý giải các vấn đề: Tại sao khu vực tư và xã hội cần đến khu vực công? Vai trò và phạm vi can thiệp của khu vực công như thế nào để đạt hiệu quả phúc lợi xã hội tối ưu? Để hạn chế sự lạm quyền và thiếu hiệu quả của khu vực công, xã hội cần lựa chọn thể chế, đặc biệt là thể chế quy định cơ cấu tổ chức nhà nước và cách thức bầu cử những người đại diện ra sao?...