Trang chủ Sách số hóa (1945-2016) Đồng Chí Tôn Đức Thắng – Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực

Đồng Chí Tôn Đức Thắng – Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực

Dong chi Ton Duc Thang nguoi chien si cong sanTác giả: Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương

Số trang: 60 trang

Xuất bản: Tháng 7-1982

Cuốn sách giới thiệu một cách khái quát toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, làm nổi bật tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy với Đảng và nhân dân, về tinh thần kiên cường, bất khuất trước kẻ thù.