Trang chủ Sách số hóa (1945-2016) Bàn về kiểm tra và kiểm soát

Bàn về kiểm tra và kiểm soát

Ban ve kiem tra va kiem soat FinalTác giả: V.I.Lênin

Số trang: 140 trang

Xuất bản: 1982

Cuốn sách gồm một số luận văn và báo cáo trích dẫn của V.I.Lênin, giới thiệu những nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa cộng sản khoa học về vai trò của công tác kiểm tra và kiểm soát, về những hình thức và biện pháp tổ chức kiểm tra và kiểm soát.