Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang

Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang

ke chuyen Bac Ho123Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

Số trang: 248 trang

Giá bán: 40.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2017

Cuốn sách tập hợp những mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người sống và hoạt động cách mạng tại Tuyên Quang - Thủ đô của cách mạng, trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Cuốn sách nhằm góp phần làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.