Trang chủ Các ấn phẩm khác Hỏi - đáp về quyền công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Hỏi - đáp về quyền công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

hoid dap ve quyen cong dan125Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường, TS. Nguyễn San Miên Nhuận, ThS. Phạm Trung Anh

Số trang: 164 trang

Giá tiền: 54.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Cuốn sách cung cấp một số vấn đề nhận thức chung về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng, giải thích các vấn đề liên quan đến quyền tố cáo tham nhũng, quyền được bảo vệ và khen thưởng về thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, quyền khiếu nại, quyền thông tin và quyền tự do báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng,... Nhằm góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Đồng thời, cuốn sách cũng góp phần giúp cho mọi công dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Nội dung cuốn sách gồm 100 câu hỏi, được chia làm hai phần:

Phần thứ nhất: Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

Phần thứ hai: Quyền công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.