Trang chủ Văn hóa, xã hội Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tầm nhìn tới năm 2025

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tầm nhìn tới năm 2025

cong dong van hoa 152Tác giả: TS. Luận Thùy Dương

Số trang: 216 trang

Giá tiền: 47.000 đồng

Với kết cấu 3 chương cuốn sách trình bày quá trình hình thành và phát triển của Cộng đồng ASEAN, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và thách thức đã và đang đặt ra cho Cộng đồng ASEAN nhằm xây dựng tầm nhìn tới năm 2025 - Đồng thời, tác giả cũng dành chương cuối cùng để viết về sự tham gia tích cực của Việt Nam vào Cộng đồng và những khuyến nghị nhằm nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam vào Cộng đồng sau năm 2015. Cuốn sách góp phần đem lại cho bạn đọc cái nhìn và sự hiểu biết sâu sắc hơn về một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN - Cộng đồng Văn hóa - Xã hội(ASCC) - cũng như sự phát triển của ASCC tới năm 2025.