cmnsvn

Trang chủ Các ấn phẩm khác Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

kien thuc ky nang 185Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)

Số trang: 352 trang

Xuất bản: Tháng 4 - 2017

Giá tiền: 68.000 đồng

Cuốn sách trang bị những kiến thức cơ bản và bồi dưỡng một số kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân ngay từ đầu nhiệm kỳ, giúp các đại biểu Hội đồng nhân dân nắm được những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, kỹ năng, nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Hỏi - đáp về những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phần thứ hai: Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

Phần thứ ba: Một số mẫu văn bản do Hội đồng nhân dân ban hành.