Trang chủ Các ấn phẩm khác Từ điển tổ chức và công tác tổ chức

Từ điển tổ chức và công tác tổ chức

tu dien to chuc 125Tác giả: Lê Quang Thưởng

Số trang: 1380 trang

Xuất bản: Tháng 3-2017

Cuốn sách trình bày khá chi tiết và tương đối đầy đủ các tổ chức của hệ thống chính trị ở Việt Nam đương đại. Mỗi tổ chức được trình bày một cách khái quát, nhưng khá đầy đủ, từ quá trình ra đời, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, nơi đóng trụ sở, hoạt động. Tác giả cũng đã cập nhật khá đầy đủ các tổ chức mới của nhiều ngành nghề mới, nhiều cấp độ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, các loại hình tổ chức thời phong kiến, các tổ chức tiền thân của Đảng, của Mặt trận, các tổ chức trên thế giới, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam... cũng được tác giả giới thiệu. Ngoài ra, cuốn sách còn có các mục từ về hệ thống các chức danh công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nước ta, những mục từ về công tác tổ chức và liên quan đến tổ chức...

Với gần 3.000 mục từ, cuốn sách Từ điển tổ chức và công tác tổ chức chứa đựng một khối lượng tri thức khá đồ sộ và những thông tin mới sẽ là tài liệu hữu ích đối với độc giả và những nhà nghiên cứu, người làm công tác tổ chức - cán bộ.