Trang chủ Sách bán chạy Luật đất đi năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hôi đất

Luật đất đi năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hôi đất

luat dat dai 225

Tác giả: Quốc Hội

Số trang: 604 trang -Giá tiền: 107.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017