Trang chủ Sách bán chạy Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

tai lieu nghien cuu 174

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 240 trang -Giá tiền: 28.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017