Trang chủ Các ấn phẩm khác Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

mot so van de 245Tác giả: Lưu Trọng Thành – Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Đỗ Phương Anh (Đồng chủ biên)

Số trang: 256 trang

Giá tiền: 65.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Cuốn sách bao gồm ba chương, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của Hội đồng Nhân dân nói chung, đi sâu phân tích thực trạng và hạn chế của Hội đồng Nhân dân cấp xã tại tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nói chung, ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong quá trình hoạt động của mình.