Trang chủ Văn hóa, xã hội Làng Việt Phú Ô

Làng Việt Phú Ô

lang Viet co Phu OTác giả: Nguyễn Huy Tuệ (Chủ biên)

Số trang: 280 trang

Giá tiền: 105.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Cuốn sách trình bày một cách khái quát quá trình lịch sử từ thuở lập làng đến thời kỳ hiện đại của làng Phú Ổ - một làng cổ thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đồng thời, trình bày những đặc điểm chính về điều kiện tư nhiên, thành phần dân cư, di tích lịch sử - văn hóa, những khó khăn trong cuộc sống mà người dân nơi đây đã phải vượt qua như: nạn đại hồng thủy, năm nước nóng,.... Qua đó, làm nổi bật tinh thần vượt khó, lạc quan của người dân làng Phú Ổ xưa. Đặc biệt, những câu truyện truyền kỳ và sáng tác dân gian, những nguồn sử liệu Hán Nôm quý giá cũng được tác giả giới thiệu trong cuốn sách.

Cuốn sách Làng Việt cổ Phú Ổ được biên soạn một cách công phu và bằng chính tâm huyết của những người con quê hương, sẽ đem đến cho người đọc những hiểu biết thêm về quê hương Phú Ổ; từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.