cmnsvn

Trang chủ Sách sắp xuất bản Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 – 2016 (Sách chuyên khảo)

Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 – 2016 (Sách chuyên khảo)

Cuốn sách mang đến cho bạn đọc cái nhìn đầy đủ hơn về cục diện chính trị Đông Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với nhiều phân tích, lý giải chuyên sâu về những diễn biến chính trị nổi bật diễn ra tại Đông Á và những tác động, ảnh hưởng của những sự kiện này tới đời sống chính trị khu vực và thế giới giai đoạn 2016-2021. Đặc biệt, tác giả cũng dành một phần của cuốn sách viết về tác động của cục diện Đông Á đến Việt Nam.