Trang chủ Pháp luật Bộ luật dân sự năm 2005 và 2015: Phân tích – đối chiếu

Bộ luật dân sự năm 2005 và 2015: Phân tích – đối chiếu

bo luat dan su 155Tác giả: Luật gia Trương Hồng Quang – Luật gia Nguyễn Bích Loan – Luật gia Vũ Hữu Trường Điền

Số trang: 752 trang

Giá tiền: 255.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Phân tích những điểm mới cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2015. Phần này gồm hai nội dung: Thứ nhất, thông tin chung về Bộ luật dân sự năm 2015: quá trình xây dựng, cấu trúc và đánh giá chung về nội dung của Bộ luật dân sự năm 2015; thứ hai, phân tích, bình luận một số điểm mới cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2015.

Phần thứ hai: Đối chiếu Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2015. Trong phần này, Bộ luật dân sự năm 2015 được in liên tiếp các phần, chương, điều từ đầu cho đến cuối cùng; những thay đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa của Bộ luật dân sự năm 2015 so với Bộ luật dân sự năm 2005 được in đậm để bạn đọc dễ dàng theo dõi.