Trang chủ Pháp luật Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội

huong dan thuc hien 125Tác giả: Lê Thu Lan - Lương Thị Thu Hiền - Trần Thị Thùy Dương

Số trang: 212 trang

Xuất bản: Tháng 5-2017

Giá bán: 49.000 đồng

Cuốn sách được trình bày dưới hình thức các câu hỏi và trả lời dựa vào các quy định của pháp luật của pháp luật hiện hành như: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12- 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, Quyết định số 959/ QĐ-BHXH ngày 09-9-2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý thu bảo hiểm xã hội, quản lý số tiền bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm xã hội,v.v.. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với người lao động, người sử dụng lao động và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.