Trang chủ Các ấn phẩm khác Những nội dung cơ bản của môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật

Những nội dung cơ bản của môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật

nhung noi dung co ban125Tác giả: PGS.TS. Phan Trung Hiền

Số trang: 178 trang

Xuất bản: Tháng 5-2017

Giá bán: 50.000 đồng

Cuốn sách cung cấp đến bạn đọc, đặc biệt là các bạn sinh viên một tài liệu tham khảo hữu ích về môn học nền tảng trong chương trình đào tạo cử nhân Luật, chứa đựng nhiều nội dung lý thuyết và mang tính trừu tượng cao.

Nội dung cuốn sách tập trung trình bảy các vấn đề sau sau:

- Những nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật;

- Nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản và xã hội chủ nghĩa;

- Pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản và những nội dung cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa;

- Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuốn sách được biên soạn dưới hình thức biểu bảng, sơ đồ ngắn gọn và dễ tiếp cận, giúp bạn đọc tiếp cận những nội dung chính của môn học Lý luận nhà nước và pháp luật trong thời gian ngắn nhất.