Trang chủ Pháp luật Luật đầu tư năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2016

Luật đầu tư năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2016

luat dau tu 1206Tác giả: Quốc hội

Số trang: 92 trang

Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật đầu tư năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016. Luật đầu tư sửa đổi, bổ sung năm 2016 có 2 nội dung bổ sung bao gồm:

- Bổ sung kinh doanh pháo nổ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh;

- Thay thế ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại phụ lục 4 Luật đầu tư 2014.

Luật đầu tư sửa đổi, bổ sung năm 2016 bãi bỏ nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong danh mục bao gồm 268 ngành nghề kinh doanh có điều kiện này. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện năm 2017 chỉ bao gồm 243 ngành nghề.

Cuốn sách là tài liệu pháp lý quan trọng trong hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh.