Trang chủ Pháp luật Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

tai san the chap 1406Tác giả: TS. Vũ Thị Hồng Yến

Số trang: 188 trang

Giá tiền: 46.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, hệ thống nhất dưới cả hai khía cạnh lý luận và thực tiễn về lĩnh vực tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp - hai vấn đề pháp lý có mối quan hệ qua lại, tương hỗ lẫn nhau.

Chương I: Một số vấn đề lý luận về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp;

Chương II: Pháp luật về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp;

Chương III: Hoàn thiện pháp luật về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo chuyên ngành luật hữu ích cho các cán bộ tín dụng ngân hàng cũng như các bạn sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh có nhu cầu tìm hiểu về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp.