Trang chủ Sách bán chạy Bộ luật dân sự năm 2005 và 2015: Phân tích - đối chiếu

Bộ luật dân sự năm 2005 và 2015: Phân tích - đối chiếu

bo luat dan su 155

Tác giả: Luật gia Trương Hồng Quang – Luật gia Nguyễn Bích Loan – Luật gia Vũ Hữu Trường Điền

Số trang: 752 trang -Giá tiền: 255.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017