chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Các ấn phẩm khác Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016

Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016

cuc dien 156Tác giả: Trần Bách Hiếu

Số trang: 224 trang

Giá tiền: 53.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Cuốn sách Cục diện chính trị Đông Nam Á giai đoạn 1991-2016 tập trung nghiên cứu, phân tích, lý giải chuyên sâu về những diễn biến chính trị nổi bật diễn ra tại Đông Á và những tác động, ảnh hưởng của những sự kiện này tới đời sống chính trị khu vực và thế giới giai đoạn này. Đồng thời, tác giả cũng tập trung nghiên cứu cấu trúc, sự tương tác và biến đổi của cục diện chính trị khu vực Đông Á kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay. Các điểm nóng của khu vực như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, xung đột ở Biển Đông, cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc,… cũng được luận giải, góp phần làm sáng tỏ những khía cạnh còn ẩn khuất. Cuốn sách mong muốn đưa đến một cách nhìn nhất quán, cũng như thấy rõ được lôgíc vận động của các sự kiện.

Kết cấu cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cục diện chính trị và vị trí của khu vực Đông Á trong nền chính trị thế giới;

Chương 2: Mỹ dẫn dắt quan hệ quốc tế ở Đông Á giai đoạn 1991-2009;

Chương 3: Sự tan rã của cục diện chính trị cũ và sự hình thành cục diện mới giai đoạn 2009-2016;

Chương 4: Triển vọng của cục diện chính trị Đông Á và những tác động đối với Việt Nam.

Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc và những người quan tâm tới vấn đề này.