Trang chủ Pháp luật Giáo trình luật đầu tư quốc tế

Giáo trình luật đầu tư quốc tế

giao trinh luat dau tu quoc te196Tác giả: TS. Trịnh Hải Yến - Học viện Ngoại giao

Số trang: 272 trang

Xuất bản: Tháng 5-2017

Giá bán: 63.000 đồng

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo phương pháp tập trung đào tạo kỹ năng thông qua cung cấp các tài liệu thảo luận. Các tài liệu bao gồm tóm tắt các phán quyết của Hội đồng trọng tài trong các vụ nhà đầu tư nước ngoài kiện nước nhận đầu tư. Cuối mỗi chương của cuốn sách có các chủ đề thảo luận nhằm thúc đẩy tư duy phản biện của người học và đào tạo người học những kỹ năng cần thiết như kỹ năng đọc và phân tích phán quyết của Hội đồng trọng tài quốc tế, kỹ năng giải quyết tình huống cụ thể, kỹ năng tranh luận và trình bày các vấn đề pháp lý. Cũng như kết hợp kiến thức lý luận với thực tiễn, thực hành, đồng thời cập nhật những vấn đề, tranh chấp mới nhất nhằm đáp ứng mối quan tâm của người học và khuyến khích sự tích cực, chủ động tìm hiểu Luật đầu tư quốc tế, sự tự tin trong việc thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực này.